Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Μάχη με τον χρόνο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017
μή: 1,30 €
Αριθμός φύλλ
Ετος: 92
26.282
ΟΙΚΟΝ Ο ΜΙΚΗ ΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡ Η ΜΑ ΤΙ Κ Η Ε Φ Η ΜΕ ΡΙΔΑ
Γιώργος Χρυσικός
Σόιμπλε Σουλτς
ακινητα
Ο διευθ
Propert
ΑΕΕΑΠ
μβουλος της G
TIΙΣΧΥE
Ανταλλαγή πυρών
Θα επενδύαμε περισσότερο
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ
για την ελληνική κρίση
αν δεν υπήρχε η αβεβαιότητα
ΣΤΑ ΝΕΟΔΜΗΤΑ
Αμοιβαίες υποχωρήσεις σε βασικά ζητήματα nπρούΠόθεσnγια συμφωνία
αξιολόγηση]
σημερα στη
Μάχη με τονΧρόνο
Επιμελητήρια: Τον Νοέμβριο
με τον νέο χάρτη, οι εκλογές
9 Νοεμβρ
Μεταξύ
θα διεξαχθούν, τελκώς, οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων
Ανταλλάγματα για τηνομοθέτησnπροληπτικών μέτρωνζnτεinΑθήνα
σης των Επιμελητηρίων βά
ρθρου 27
του νομοσχεδίου που κατατέθηκε την Παρασκευή
Βουλή. Η θ
ΥΠΟΙΚ]
Την ανάγκη άμ
σύγκλισης μεταξ
σεων παρατείνεται μέχρι την περίοδο αυτή.
των αξιωματούχων της Ευρωζώνης κα
Σύμφωνα μ
λογική έκθεση
Ερχονται
Ευκλείδης
Ζαν Κλοντ
Βάλντις
μία πλευρά
υφιστάμενη επιμελητηριακήνομοθεσίαχρήζει επ
Τσακαλώτος
Γιούνκερ
Ντομπρόβσκις
βέρνησης από την άλλη σε ένα πε
διορθώσεις
ης γι
σύγχρονες
μφωνίας με βά
υπουργός Οικονομικών
ρόεδρος της Κομισιόν
αντιπρόεδρος Κομισιόν
σεις.
ση της περασμένης Παρασκευής, υπoσε φορους
γραμμίζ
ς Βρυξέλλες, προειδ
ΚΙνεάΚό ενδιαφέρον
Και ΕΝΦΙΑ
για λιγνιτικές μονάδες
ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα αρδημ
Το ενδιαφέρον για επενδύσ
στη χώρα μας της
λους. Ησυνά
της Π
Στο «μικροσκόπιο» μ
κινεζκής Shen Hua, μίας από τις μεγαλύτερες επ
ρασκευής,υπ
διατάξεις της φορολογικής
χειρήσεις ενέργειας και εμπορίας άνθρακα στον
του group ερούν Ντέισελμ
θεσίας εξαιτίας
Ελλάδα
μο, μετέφερε ο Κινέζος πρέσβ
πλουμ κατέδειξε ότι δεν μπορεί να υπάρ
ς φορ
Ζουaαολ. Η ShenHua ενδιαφέρεται κυρίως να
εάν δεν γίνουν αμοιβαίες
ξει συμφω
λογούμ
αναλάβει έργα γι
υποχωρήσεις σε βασικά ξητήματα. Οπως
ρογκα
λιγνιτικών μονάδων. 9
ροέκυψ
Οιπρο
θειες
εστιάζονται σων
μέτρων για τη δια
ροληπτι
επίλυση δύο προβλημάτων στον
ξης πλε
οπο Προσδιορισμού του ετήσι
Αναστάσιος
ΑΕΠ μετά
ου οικογενειακού εισοδήματος
Το ελληνι
Η Ελλάδα
Η διαπραγματε
Παπαγιαννόπουλος
δρομος. Χωρίς
μοθέτηση δεν μ
λαμβάνεται Un' όψιν για
ομάδα δ
δανειστές της πρ
γραμμ
Η ναυτιλία
ρε να ολοκληρωθεί βαξιολόγnσn.φα
να διαπιστωθεί εάν ένα οικοKuιταγή. Ο
θή βάση,
κεφάλαιο
νεται ο
ελληνική πλευρά το έχει πλέ
ριό πληρ
εισοδημ
δεν γνωρ
έγκριση της αξιολόγια την ευρωπαική
ντιληφθ
ελαφρ
Καλώς κρατάμ
ζουμε πως
γησης αλλιώς
ριο γι
ΟΙΚΟνομια
όφαση, αλλά
ENΦΙΑ,
νει την
να πα
Διεθνές Νομισμ
δυνος
ρει ανταλλάγματα
ως ένταξη της
τικό Ταμείο θα
Τίποτα δεν κλείνει
στρεβλ
Χρηματοοικονομ
ρας στο πρόγραμμα ποσοτικήςxαλάρωΦορολογίας Εισοδήματος
διαχειριστεί το πρόαστάθειας στην
ως ότου κλείσουν
Τα παράδοξα του Αυγούστου
λήψη μεσοπρόθεσμ
ς της ΕΚΤ
οδηγεί
Ευρωζώνη
βλημα
ρφορολόγn
πέος. >45
μnλών
μέτρων γι
στον τουρισμό
διεθν
αφίξεων κατά την περα
ταξδι
[Σ. Ρομπόλης στη«Ν»]
Hελαστική εργασία θα στερήσειαπόταταμεία πόρους 10 δισ.τnν 4ετία 2017-2020
ρίζεται πλήρως
λοιπες μετρ
«Καμπανάκι» για τήβιωσιμότήτατουΕΦΚΑ
διάφορα Παρ
ρατηρ
μή δωμ
δοξα, όπως
θε Αύγουστο τα ξενοδοχεία Πέντε
αστέρων ειναι ελαφρώς μικρότερ
απο την τιμή
Σήμα κινδύνου για τnβιωσιμότητα του
φορέα ΕΦΚΑ,
[Brexit]
γούς ασφαλ
Νέα αγκάθια
καθώς και για το ενδεχόμενο νέων με
Υπό απειλή
ξεις εξ
στην παραχώρηση
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ
σε έσοδα από ραγδα
των 14 αεροδρομίων
ενότητα
ΑΠΟ ΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ
μότιμος καθηγητης
Σε ομιχλώδες τοπίο
της Ευρώπης
Παντε
Σάββας Ρομ
λης. Εκτιμ
ώλειες θ
διαπραγματεύσεις
SERGEI GURIEV
Οι εκλογές σε Ολλανδία, Γαλλία
2020. Οπως επισημαίνει oκ.Ρομπόλης
Η ΤΕΧΝΗ
ελληνογερμανικής
vΕλλάδ
δυσμενής
κοινοπραξίας, προκειμένου
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
σnμων διαπραγματεύσεων για
ευέλικτη πραγματικότητα της αγοράς ερ
να τελεσφορήσει εντός
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
υν την Ευρ
του Μαρτιου διαδικασία
νικευμένη ευελιξία των μορφών απα
παραχώρησης
σταση συναγερτων 14 περιφερειακών
βαρό πρ
λεί εξ
λησης
EXECUTIVE: 0 ΣΤΡΑΤΗΠΚΟΣ
εροδρομίων στη Fraport
ρο φως
της αγοράς εργ
Greece.
ζουν τους Ευρω
ΡΟΛΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ HR >17
ς βιωσιμ
ς ασφαλ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα