Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26737 ΕΤΟΣ 88ο
«Εκπληκτος» από τη «σκληρότητα» της
έκθεσης του ΔΝΤ ο Γερούν Ντάiσελμπλουμ
Κοινές προσπάθειες για συμφωνία ενόψει του Euroworking Group
ς τώρα εξ
ντα ρόλο
οιο πρ
διαδραμ
την αξιολόγηση εν όψει του
υρωζώνη. Το «χάσμα» μ
group στις 20 Φεβρουαρ
ρωτοβουλ
αλαμβ
δεδομ
σε ευρωπαικό επίπεδο αναμένετα
ρόεδρ
group,
Πέμπτη
λμπλουμ
Working G
Σύμφωνα με παράγοντες τη
οικονομίας,
της έκθεση
οι εκπρόσωποι των υπουργών Οικονομ- «σκληρότητα»
του ΔΝΤ, αποκλείοντα
urc group
ην Ελλάδα θ
πληρωτή
υπουργός
ου χρέους. Επισήμανε ότι θ
Γιώργος Χουλιαράκης), θ
την πορ
λάφρυνση
Επισημα
διαφέρ
σεις μετά τη συνεδρίαση του επικεφαλής
βαδίζ
δρόμο. Ε
του Euro Working G
p,Τόμας Βtερ
δεν έχει αλλάξει η θέση τω
ιών Οσον αφορά στη
βαθύτερ
υξη νιlηλ
ρρυθμι
χυτερες»
νων πλ
από το 2018 χαι μετέ
νης Δραγασάκη
ρυφής σ
φορολογ
ις τράπεζες,
ρωδο, προανηγγειλ
ρωτοβουλ
άλλα επίτ
χό, αλλά χα
ρωτοβουλ
της εβδ
δας, γ
διέξοδ
ρόεδρος τη
βέρνησης, Γ
δα, έχει δημ
ργηθεί έ
ν Φεβρουαρίου
Νέο ρεκόρ εξαγωγών το 2016
λοχλή
Στόχος της:υβέρνηση
ρωση της αξιολόγηση
η εξειδ
ων μεσοπρόθεσμων μέτρων γ
Ξεπέρασαν τα 18,5 δισ. ευρ
με άνοδο 1,2%
η χωρ
ής χαλάρωση
Πλήρη επιβεβαίωση
των μη
ναxοινώσεις προσωρινών σ
ρο γραμμ
χαι Μ
λετών (ΚΕΕΜ
ρασμέ
(QE) της ΕΚΤ
ΕΛΣΤΑΤ για το σύνολο του 2016. Μάλ
Συνδέσμου Εξαγ
τον ΙΙ
μβριο η
λική αξ
ργός Επιχρ
τα, η διεύρυνση της επίδοσης τ
18,36
για την
ρριψη
α 2,3 δισ. ευ
βερνητ
18,59
συνεχή χ
ς εξαγ
ρώ, έν
2,23 δισ.
Oxτωβρ
στρατηγικό σχεδ
μό Χριστόφορος Βερ
τέστη εφικτή παρά τις πιέσεις
γών (πλην πετρελ
2015). Εξαιρουμ
ρδάχη
ανακοπή του θ
λύση» στην αξιολόγηση
Τσακαλώτος προς σμένο μβρ
ση της τάξη
δους» σημ
ση του
Το δύσβατο
ΔNT: Τα
δεσμος
Σε εππεδο έτους, η συνολική αξία τω
αποτελέσματα
ξαγωγ
2016 διαμορ
μονο Πατ1 των
λληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέω
25,41 δισ
είναι καλύτερα
Εξαγωγ
τρα πεΖών στο
625,87 δ
μέλλον
των εκτιμn σε ω ν
Ακαμπτη n στάση του Τόμσεν για το
Μελέτη της ΕΕΤ για τις
για την οικονομία
ελληνικό πρόγραμμα
ροκλήσεις του ελλην
τραπεΖικού συστήματος
υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης
διευθυντής Ευρ
έκρουσε, με επ
Η διαχείριση τ
ς Νομισμ
Πολ Τόμ
την Ελλάδ
του Διεθ
τις προβλέψεις τ
δυνες πολ
ρρυθμ
ς» προκειμένου
ς ελληνικής οικονομίας.
χωρήσει σ
η χρηματοδότηση
πιστρέψει στο
«δρόμο της διατηρήσιμης
προβλέψεις του δ
της πραγματικής οι2ονομ
ΔΝΤ στη διάρχ
Παρουσια
τηλεό
λούν την πραγματική
της ελλη
χνολογίες
που αλλάξουν οι
στήριξε ότι η Ελλάδα θα πρέ
το αφορολόγητο όριο σε
σε συντάξεις,χαθώς
ραπεξ
ργίας
ξιούχ
διαμορφωθ
κλίμα φιλ
δόσεις που έχει επιτύ
προβλεπομ
14 προκλή
ται μετ
που έχ
πτυξη. Παραδέχθη
ήρξαν διαφ
μεταξύ των
χει η Ελλάδα στον δημ
το ελλη
τραπεζ
ζήτηση της συγχεχριμένης έ%θεσης στο ΔιοιχητιχdΣυμβούλιο
υ Ταμείου χα
να γνωρ
τυξη. Η
γχλιση
χει γ
Ειδικότερα, σύμφωνα με
αφορά
ρούποθέσεις βιωσιμότητας του χρέ
αναφέρ
ας χαρακτηρ
ΔΝΤ για την ελλη
την μελέτη της Ελλη
οι «Ευρωπαίοι δέχθηκα
ο χάσμα», χαθ
ρθρο 4
ριοριστ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα