Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Προωθείται μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧHΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
φιλλου 29.440 ο Ιδρυτic Γ. Α.Βλάχος
Ετος 98ο
Τα πανω
ΣΗΜΕΡΑ
Προωθείται
ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Κάτω στο
WORLD
Μάθημα επιλογής
μονιμοποιηση
CONOMIC
παγκόσμι
FORUM
FORUM
τα θρησκευτικά
Χιλιάδων
υπουργείου Παιδεί
δάoκονταιως μάθημα επιλογής
θρησκευτικά από το Δημοτκόέω
συμβασιούχων
Λύκειο ωoviουν την προσπάθεια
CONOMIC
CONOM
Νταβός-ΗΜέ
FORUM
FORUM
λnρώ Br
βpόμαι.Εκκλησιαστικοiπαράγοντες
τόνιζαν χθες
Με εξομοίωση δικαιωμάτων τους
«κόκκινη γραμμήo
υιοθετεί με πρωτόγνω
με αυτά των μονίμων υπαλλήλων
WORLD
WORLD
CONOMIC
CONOMIC
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
FORUM
FORUM
Δριμεία επίθεση
Δημόσιο xpειαστειναμετονομασθούν
στην κυβέρνηση
θε τρόπο
νισμού. Σε έναθέατ
ξαν- χρό
φόσον θ
Κεο Σόιμπλε, αλλάoΤσiραλόγου οι όροι αντιστρέ
Τραμπ νέα τάξnπραγμάτων
πλέον μόνιμο, ο υπουργός
γεωπολιτικό τρενάa
οποίου θα
οποιηθούν Επιxρα
τρόμοu κοπ
γός επαναλαμβάνει τη στήριξή
υποupγόsΕπικρατεios ρακάμπτ
Κυριάκο Μητσοτάκη
ροανήγγεύε, σε συνέντευξή
Παράλληλα, διευκρι
τόνισε ο πρόεδρος
πρόθε- ότι επει δρομολογntεiλύσn
στιγμη nfερέζα Ma,
απότοκαμα σηματοδοτεί απόφαμπορίου, ύψω
βασ. λόγω
τάστασης
κεφαλής της ΓραμματείαςΣτpαmp
ούχων-περί
από συναδέλφους
κοί Σχεδιασμού
«σκληρού
A Global
Brita
νεπιστημιακός Χρ. ΤαραντEnς.
όλα αυτά,ενώ
ροσαπxού. «Κομβικό
οριστικού πtνακε
υπερδύναμη υπό
amvτην εβδομάβούλ
συλλογικών συμβάσεων
ετραετία.Ο
οποίες θα πρέπει
θέσεις, εξή
απ εξελέγη
Χθες πρόεδρος
όνου, εtπε
δοθnxε ότι πρόθεση
πολιτικά
ρδάons. Σύμφ
βέρντons είναι nπρόσλntm
ρθρο Δύο
μότυπα από
Βρετανίδα πρωθυΜάρκος Κουναλώβασιοίxο διά
τικό- τομέ
ιδιαί
ποuργός Τερέζα
τις θέσεις
Anρό Brexit,
ριο δικού
θα μπορούν να καλύ- xαφμένους τομεts,όπas
πλήρnρήξημε την ΕΕ και επισημ
οριστικό διαaγιο από
ington Monthly.
οργανικές θέ
Μαρινόπουλος»: νομικές
οικονομικές επιπλοέςέχει προκαλέσει
Σύγχυση με τον αριθμό
Η κυβέρνηση δέχεται
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
στους καταυλισμούς
περίσσιο
άμεση χρηματοδότηση
«ενισχυμένο Κοφτn
απότπνυπογραφή
θράσος
προχωρή
διαπραγμά
Arγύτερα πρόσφυγες
επίσημ
oΧωρnσης γιa
ΑΠοφυλά
Λβανέζοςμισθοφόρος δωτικήςεταιρείας στο Ιράκ,
2018 δι- πραγμά
δίδονται
δn- μαντικά μικρότερος από
δοθούν
ενώ επxειρούσεwα περάσει
προσπά- βέρνηση
ριθμό ρόμενο. παράδει
μοσιότητα. Αρ
λάσπ έπεσε
Buρώmμέσω Ελλάδας.
καταδικάστηκε
θεια απεμπλοιms των διαπραγμα- κήs του μηχανισμού αυξημένο
επίσημα σταxεto,
δέκα χρόνια φυλακή,quς εντός
αυλισμό
τηρούσαν κανόνες
δεύτερης αξοδγnσns διαπραγματεύσεις εtναιnυπέρβοσn
σπν ενδοκώ
τελευ- βρίσκονταν 83 άτομα. Σύμφωνα
άδοξο, όμως,
ταίους μήνες, λόγω καχώνκαρικών εθελοντέ
εγκατάσταση aκουν
είναι ό
ΔΟΛ:Νασυμβάλει
αβεβαι- όνασμα το 2016.
συνθηκών οαριθμό όσων
μέ- μεί
από 200.
αβiαζαν βάρβαρα έμε
nkειο Δημοσιορόστων χρεών
γραφικός Οργανισμός Λαμπράκη
εμφανίζονται
Αυξημένο
Με καθαρά βιβλία στη νέα εποχή η Εθνική Βιβλιοθήκη
δέχθηκεο Βασίλης Μουoπουλος,σύμΒέλου
στήσουν μία νέα
ενδιαφέρον
Παύλος Πολάκης: Μηνυτήρ
πό τη μύ
ωγή αποζημίωσης
για πολυτελή
απληρωτήυπ. Υγεί
Ελλάδα είναιακόστουcειωδds χρό
εξοχικά
και δucαστuα συγκάλυψη για
Από ξένους
δυτές
Επεισοδιακή ήταν
όλας Ρούπα από
Προς αίσιο τέλος
ΓΑΔΑ. όπως εinεπ δια
αστυνομικοί της Αντπρομoxρατικής
από ξέ
δυτές Το 2016
με το σύστημα
πωλήσει τέτοιων
θηκαν κατά 10%
Αερικανός πρόεδρος
ράκ Ομπάμα αποφάσισε χθες
ολοκληρων
λεDΜόνrνγκ,
τά 40%
κάθειρξη έω
λευταία χρόν
ώ ταυτόχρ
μορφή δωρεάς
σθωσ από τουρίστε
κού συστήματ
κτικό ότι
(TETRA)
καρχαρίες χωρίς αρσεν
πέτυχαν α σίριαλ παραλαβns
Εθνικής Βιβλιοθήκης τηςΕλλάδος και έτσιέ
1000 πανελλαδικά,
βιβλί
ρμόδο υπουργείο, nποoτική
έpνει πιο κοντά
νέα εποχή
έργο ανέλαβε εξειδικευμένη εταιρεία
αύδnσn70% τα τρία τελευταία
ολοκληρωθεί
επίβλεψη της Εθνικής Βιβλιοθήκης και χρηματοδοτήθηκε από δωρεά
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Απόρριψη προσφυγής κατά NPD
Η χώρα του και του Χ
βόρειας ΑιστpαM
μένουν σε εκκρεμότητα,
κάθαρση αργεί
γίνει
κόςΠολπικός
στερουνήφτάνουν μέχρι
Η αυπνίαεhοι πραγματική μάστιγα
βας περιστρέφεται
αθώους. Ορισμένα
οδηγεί όχι
σημερινά βερνητικά
αύξηση της πιθανότητας
κανόwζε τις προμήθεr ράσει
ματισμού, αλλά
έμενεόμως ατόρon
μεγαλονταβατζής με αυτούς
αριστερής καθαρότητας.
παράδοξα πράγματα συνέβησαν
σκοτεινό δωμάτιο με αυτές
ανεiςvoνούς.
μεταξύ nκαραμέλατηςδιαπλοκής
της Ευρώπης:
μεγαλύτερο αριθμό
ντερκαMoγκεpiνι
συγκεκριμένους τομείς
βεβαίως γινει πράγματα.
άλλος, αφούλε
δημοσιογραφική έρευνα
ρωπαiκής Ενωσης.
επαγγελματίες και ακέραι
αυξήσειθεαματικάτοπεριθώριο
στες. Η σαπίλα,όμως,
μόνη λύσnείναι να πάμεστηδρομή.
ToΙδρυμαΣταίpος Νωρχος θεσμοΕχουμε περάσει
θετεί μi
τούς διάρκειας
Δεν έχουμε τολμήσει.
ούτε μέσα ενημέρω- τοipος, ύστερα
θεριwμαθημάτων
κρατικό λειτουργό
ληνες δημοσιογράφ
ανεπιστήμιοKo-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα