Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμ. φύλλου 35227 ο Σάββατο 14
Ιανουαρίου 2017
www.tharrosnews.gr
ΠΡΩΙΝΗEO ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Trή1 ευρώ
Έτος 1180
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΟΥΖΑΚΙΑp
Ελεγχόμενη
στάθμευση στην
Αριστομένους
κυκλοφοριακό
ιουργούνται τη
μη επίλυση του είναι ένα από
ΔημοτιΣυμβουλίου Καλαμάτας. Τ
ίδιο έγινε στην προχθεσινή
σελίδα 12
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΚΑΡΗ
Καλαμάτα
Ευρωπαική
Πρωτεύουσα
Νεολαίας 2020
την πολύτιμη κληρονομιά
την προσπάθ
οργάνωση
της Καλαμάτας
λιτιστική πρωτεύουσα
πιHεφαλής της μεtονος μειοψηφίας Μανώλης ΜάΔακοπόλεμος
ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
μεταξύ Καλαμάτας
Περιφέρειας
με διαστημόπλοια, αεροδρόμια και τρένα Ηρακλείου
θέατρο του παραλόγου Χθες ανάμεσα σε Τατούλη και Σπίρτζn
περιφερειάρχης Πελοποwήσου, Πέτρος αεροδρομίου της Καλαμάτας και μετα- φορικό. Επανεrodνησητου σιδηροδρομου
Τατούλης, έθεσε χθες στον υπουργό τροπή
της Τρίπολης στην Πελοπόννησο, με τουριστικό, με
Υποδομών. Χρήστο Σπίρτη αιτήματα σε χαμηλού κόστους επιβατικό και μετα- ταφορικόκαεπβατικό χαροκτήρο, όπου
αγνώστου κόστους. Ο τελευταίος, όμως.
Κάνοντας ρελάνς, του υποσχέθηκε τα
Τέλος, έθεσε στο τραπέζιτoθέμα του οδι
Κλίμα έντασης, με φόντο τη δι
πάντα!
κού άξονα Καλαμάτα-Ρζόμυλος, αλλά
zoκτονία
Σπίρτξης δεσμεύτη
Ειδικότερα, ζήτησε άμεση σύσταση Εθνκαι το ζήτημα της απόληξης της ολύ
ταίες ημέρες μεταξύ
βef σε όλες τις ενέργειες να συ
κού Οργανισμού Διαστήματος, προκειμέ- νεργαστεί με τον υπουργό Ψηφιακής
μπας Οδού, του τμήματος, δηλαδή Καλό
HoceΗλείον Κρήτης. Αφορμή
νου να καταστεί εφικτή συμμετοχή της
Νερό -Τσακώνα
στάθηκε, όπως όλα
Πολιτικής, Τηλεπιχοινωνιών
επιστολή του δημάuχου Καλαρας μας στα ευρωπαικά προγράμΕνημέρωσης, Ν
Παππά.
για τη
Ο κ. υπουργός, όχι μόνο δεν αντ
μάτας Παναγιώτη ΝΕeα, προς
ματα για το διάστημα, και έναρξη της
αλλά υπερθεμάτισε κιόλας, αφού δε.
δημιουργία του Εθνιnoti Ogγανι
τον υπουργό Αγροτικής Ανάδιαδικασίας δημιουργίας διαστημικής
σμού Διαστήματος»
σμεύτηκε για όλα τα παραπάνω
meης, Β.
πύλης στην Καλαμάτα. Αναβάθμιση του
σελίδα 5
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΤΑΥΓΕΤΟΣ
παραδοσιακών
Στο ΥΠΕΚΑ η μελέτη
ζυμαρικών
για το λιγνιτωρυχείο
Πωληση
Σταθμού 7
το 2721088075
ΓΙΩΡΓΟΣ
Στο 62
Στο ΥΠΕΚΑβοίoκeταιο
Τnλ.: 27210-26179 6074490350
ΑΝΑΣΤΑΣEΑΣ
ργήσει στην Κυπαρισσία
Τmbenand
αποφασίσουν για την έγκρισηή μη Μελέτης Περιβαλ
ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ
268.500 μ., στηeέση Μεταλλείο Καρτελά
Αγ. Κανσταντίνος -Μmpη Λirνα-Αγ. Γeώgγιοςo
Ειδικός έλεγχος ABS)
EXPRESS
Υπεύθυνη
θέτηση
met ΘeΘ
Συνεχόμενες Υδρορροές
Σωτηρόπουλος γumς
27210-56055
delivery: 27210 63003 & 63007
6074398749
εξουσιοδοτημένο συνεργείο
27210 96222
COLLECT
34. Καλαμάτα
όλο το 24ωρο
Το 1ο ΚΤΕΟ