Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26715 ΕΤΟΣ 88ο
Αύξηση 1,2% του Κυπριακό: Λύση σύμφωνη με το
ελλείμματος
διεθνές δίκαιο
εμπορικού
Πρέπει να αποφύγουμε τη δixοτομική λύση αναφέρει ο Αλ. Τσίπρας
Περασμένο
στη συνάντηση με τους πολιτικούς αρxnγούς
Νοέμβριο
ό είναι πολύ σημ
χό και άρα αν
Αύξηση 1,2% σημείωσε το έλλειμμα
ν εμπορικού ισοζυγίου τ
διάλογο
ης χώρας
ρα, μ
να ξεχινά σε χαλαρό κλίμα με αφορ
ρά την άνοδ
Νοέμβριο
περασμέ
την αξία τ
ξαγωγ
λές θερμοχρ
μη τις χαμη
λλειμμ
ημερώ
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις ε
Κουτσού
ανέφερ
λλαγές
μπορευματιHEς
θύελλ
«χιόν
Ειδικότερα, η συνολική αξία τω
σχολιάζ
στο ίδιο χαλαρό κλίμα: «Εχεις πρό
3.771,4
Νοέμβριο 2016, έ
ον ίδιο μή
βλεψη
ορολογική;». Ο γγ
3.663,4 ε%
ξηση 2,9%
ρολογ
ροβλέψεις λίνο
δή, παρουσία
ξηση κατά 32
ροή 1,2%
ζει δ
ση λόγω τη
λική αξ
ξαγωγ
με τη θερ
λών ανήλθ
ρισης, αλλά
ροβλήματα
2.216,6
άλλα, με το Κυπρια
υρώ, ένα
2.127,4 ε%
ικές χάμερ
Εηουμε εξασφαλ
ε αναφομβρ
Ο πρωθυ
ότι δεν θα ο
4,2% (χωρ
δή, παρ
ρόβλημα, δεν
δηγηθούμ
μο της διαδ
όμως,
νο, σημ
οντας
διχοτομική
φές του
ότι πάμ
τη Γενεύη» σημε
πρωθυ
αλλά δεν εξαρ
Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρ
από την άλλη πλευρά,
μιας εξαρτά
γγ της Κ
ό πρέ
τησης
ΙΟΒΕ: Σταδιακή
ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσού
αποφύγουν
αιυπογράμμ
Εχουμ
εξομάλυνση του
δηγηθούι
δεν θ
στο Μέγαρο Μαξίμ
προσθέτοντας πως
στη Γ
της διαδ
μο διάλογ
χαν μετρ
δείκτη
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Δεν υπάρχουν οι όροι
Οικονομικού
κλίματος μετά το
για την
επανάλnφn του σεναρίου της πιστωτικής
καλοκαίρι του
ασφυξίας του α' εξαμήνου του 2015»
Η χαλαρή
ς δεν έχ
ό συμ
Μητσοταcaη
της Ο
Αναφερόμενος στο Κuτριαό,με αφορμη ηςογ
χνητή
ν καταρτίζει τ
ην Ελλάδα,
Ιδρυμ
Δευτέρα) διαδοχικές συναντήσει
νομίσματΙΚn
της ελληνικής ίσης
Βιομηχ
πολιτική της ΕΚΤ
ργόςEmχρατείας αναφέρε
ότι αφορά
(ΙΟΒΕ
ο2day.gr
ργός Ε
την τάση
ρνητιχός
μορφώθη
θα παραμείνει το
ρης Τζ
γραμμής
στις 94,6 μονάδ
92,4 μονάδες τ
ότι η ελληνική
2017 σύμφωνα με
Νοέμβριο, σύμφωνα μ
θεση τ
ις για Σuιφ
άzαμιψης
ότερα
ρώτηση
7 χρό
η Ελλάδα β
ματος
σήμερ
την Standard &
πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018
Δευτέρα
προγράμμ
άρνηση του Βερολίνου σε όrιαφορά τιμε
λουθεί τη
τη τάση
Poor's
ρύτερη βελτίωση του
ελληνικού προγράμματος.
γράφεται στην Ευρωζώνη
Ημmpαννήτης συμφωνίας με τους δανειστές
δανειστές επιμένουν γατησuμμεό δύο αλληλοε
ίνα γνωστή και συγχροτεί
την ΕΕ-28. Ε
σης η υψηλ
δείξουν ότι το ΔΝΤ
οaiτou,
ς πιστοληπτικής αξιολόγησης
ξαgτώμενο
αραγοντες:Τα μέτρα
χρέος
Standard & P
πρωτογενή πλεονάσματα. Ανγνωρίζ
αρ θέσεις,
ρεία σταδιακής εξομάλ
θώντας μ
ρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θ
ίςτονένα μπορε
ολογίσε
άλλο. Επίσης
δημιουργούν άσχοπεςxchστεotr
ξελίξ
γνωστό ότιεδώ δεν πρόχεταιγιαμα
σης μ
πό τη νομισματική πολιτ
διαπραγμ
για ένα μεγάλο
2015. Η
λουθεί για τη στήριξη τη
ποιείται κατά τη διά
υ 2016,
μιας πρ
Μνημονovαλλά
εσωτερική
tειότ
ροφολ6Μητσοτιcaς
δείξει η
δείξεις επανόδου
πληθωρισ
γοιγιαμία ακόμη φοράθα δοnρευσ8
ρισχυ
ιδιχάτηΓερμανία οποία ομως
σθέτει ότι «τcaβερνήσεις στην Ελλάδ
αυτή την περίοδο, παρά
πρότεινα τηρήσει όσα
γειολαόςγια4 χρόνι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα