Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FUNTASTIC PARK ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ
Εκαναν... πάρπ και ταξιδια
Τα Χριστούγεννα φέτος
με κονδύλια για έρευνες
«ανήκουν» στην Τούμπα!
Παιδικά πάρτι μεχρήματα που
προορίζοντανγια ερευνητικά προγράμματα του ΑΠΘ φαίνεται
Σεπλήρηεξδιξηβρίσκονταoιεργασίεςγια το
Χριστουγεννιάτικο FUNtasότι έκαναν-μεταξύ άλλων- καθηητές της Πολ
Σχολής του Ιδρύματος. ΣΕΛ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΠΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1-12-2016 /ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6703 ΕΤΟΣ 23. www.typosthes.gr
ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49
ΘΑΦΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ ΣΚΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Νέο πρόγραμμα
Στο έλεος της κακοκαιρίας ο πρόσφυγες
ΟΑΕΔ για 10.000
άνεργους
ΔΙΑKINΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑ
70 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Από την Τουρκία
Ενα νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέρ
Σέιχ Σου
γους, ηλικίας 30-49 ετών, θα προσφέρει
τη δυνατότητα στους ανέργους, να
προσληφθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλεγ
pας οικονομίας, και γενικά εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτι
μική δραστηριότητα. ΣΕΑ 10
ΣΕΛ 3
ΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ
Δεκάδες πρόσφυγες και μετα
Πώς θα γίνει η
νάστες, μεταξύ των οπο
αι παιδ
εντοπισε το μεση
αποζημίωση για πς
Αστυνομία στι
περιο
κάρτες του ΟΑΣΘ
κού δάσους του Σέι Σου
Επιχείρηση αποχώρησης όλων των προσφύγων, που βρίσκονται στο
χορο φιλοξενίας της Πέτρας Ολύμπου, όπου επικραΕΛ 3
τούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες ΣΕΛ 3
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ
Κο ΣΤΟ TAXIS τα τέλη
κυκλοφορίας
Νέα εποχή χειρουργικής
για το 2017
με ρομπότσηΘεσσαλοiκη
Αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύ
θυνση
gsis.gr του TAXIS τα ειδ
πoητήρια για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας σημάτων τ
ΣΕΛ 7
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟ
Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό
την καλύτερη επιλογή σε ρομ- (3D) υπερήχου, πραγματοποί
Θεσσαλονίκης λειτουργεί το
ποτικές επεμβάσεις κυρίως ησε πρόσφατα στο Ιατρικό
Μήνυση κατά
πρώτο εγκατεστημένο σύστη
αφαίρεσης όγκων νεφρού με Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
μα ρομποτικής κεφαλής διεγ
δύσκολη πρόσβαση. Την πρώ- η ομάδα των ουρολόγων χει
τών ΕΛΠΕαπό
χειρητικού (3D) υπερήχου τη επέμβαση ρομποτικής με
πουργών, Ανδρέα Ανδρέου κα
Τον Π. Σούλα
στην Ελλάδα. Η ρομποτική ρικής νεφρεκτομής με την ε
Αθανάσιου Μπέκου
κεφαλή υπερήχου, αποτελεί δική κεφαλή διεγχειρητικού ΣΕΑ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα