Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΤΕΛΙΚΑ ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
της Ελλάδας
γίνονται θέμα
Daily Mail
Ο Πέμπτη 1 Δεκεμβpiου 2016ΕΑρ. ΦUλλου 709
σελ. 5
θλιβερό αλισβερίσι για ένα πιάτο φαγητό
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
στην Πορνεία
ΟδοΙΠορικό του CNN στις πλατείες της Αθήνας
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
θέλει τα
λεφτά του
Νέατρέaο:
ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ
Εκανε διάρρηξη
Σήμερα nδί
Που του αέφ
YUμVOI με
άσφαλτος
Προκειμένου να βρει
ένα δάχτυλο
στεγn Και τροφή Dσελ.7
σελ. 19