Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 12
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5624
Με την απόφαση αυτή δικαιωνεται ένα πάγιο αίτημα
ΕΤΑΑ: Ξεμπλοχάρει η χορήγηση εφάπαξ για σειρά κλάδων
Με το μισό πρόστιμο έως τις 30 Νοεμβρίου οι τροποποιητwwς δηλώσεις
Τελευταία ενχαιοί για διορθ ήσεις ε Ε9χαι ΕΝΟΑ
Με το μισό πρόστιμο έως τις 30 Νοεμβρίου οι τρο
Σε διεθνή τουριποποιητικές δηλώσεις για τα ακίνητα.
στική έχθεση
Τα λάθη που «καίνε» τους φορολογούμενο υς χαι
συμμετείχε η
η... απειλή των αγροτεμαχίων για το 2017. Πότε
Περ. Νοτίου
πρέπει να υποβληθούν τα διχαιολογητwά στις
AWαίου
εφορίες
μια αισθητικά άψογη εμφά
η Περιφερ
Αιγαίου συμμετε%
ην τουρ
Ενα εικοσαήμερο έχουν αχόμα στη διάθ
World Tr
τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων, προκει
Market, σύμφωνα με σχετική
ΣΕΜΑ: Αύξηση 14% στον
μένου να διορθώσουν
τα στοιχεία αχ
Μεταξύ
162 χωρών
συμμετέχουν στην Dx0Εση του
wwλο εργασιών
των τους στο Ε9, με το μισό πρόστιμο
Λονδίνου, η
προσαρμόζοντας ανάλογα
χαι τον
Αγαίου
δεύτερη
ENOΙΑ που τους έχει ήδη βεβαιωθε
λισε την μέγιστη προβολή τ
οθόνη
νησιών
τοποθετημένη στην πυραμίδα
οδου, όπου
προβάλλεται β
με εντυπωδέχ
ΤXΣ: Καταψηφίσαμε την
τους προϊδεάζει
εσωτερικό της έxθ
εκλογή θoμόπουλου στην
EXE, η Περιφερ
Νοτίου
αίου κυριαρχει ως η μοναδι
Εθνική Τράπεζα
Αύξηση μεριδίων κατά 6%
κή Περιφέρ
της Χάρις
σχυση 14%
συνολικού κύκλου εργασυμμετέχει με της
αύξηση
gγαζομέν
τα 7,2%
νεργατών %ατά 21,3% xdrτtygαψ
μεσίτες
από την σοχή, σχεδιασμένο
Κατά τη σημερινή
ΔΣ, της Τράπε
ειδικά
την ανάδειξη της
ση του Διοικητικού Συμβο
ας του βασικού μετόχου
με βάση την ανάλνση
ότητας
ησιών
λου (ΔΣ) της Εθνικής Τράχείων χρήσης 20
πραγματοποίησε η KPMG
@Gττερο σχεδιαστη
τις ΕΤΕ 0,00% της ΕλλάΣτην ίδια
eδgίαση, σύμφΣύμβουλοι ΑΕ για λογαριασμό
Συνδέσμ
στην λογική της νησιότ
δος (ΕΤΕ
Ειδwότερα όπως αναφέρε
ης υπαίθριας
Ταιeίου Χρηματοπιστω.
τών ασφαλιcων
ταμήφισe
ρας, με στόχο, εκτός όλων
ταθερότητας (ΤΧΣ
την εκλογή
Θωμά96,94
έναντι 84,87
δώσει έμφαση
έφeρe ότι: αΤο ΤΧΣ σύμφ.
λου γ
τη θέση
Κλάδο
με τις εταιρείες να αξάνουν
με την απόφαση
Προέδg
Ζωής κατά 25%
στις Γενινές
ηoιών
Συμβουλίου
Συμβουλίου της ΕΤΕ,
τά 11%
75,72
ποιώντας με αυτό
ευρώ, αναφερ
στη σχετική αναnoίνα ση.
τάξει
σης Εκτακτης
προηγούμενη σχετική απόφατού του Νοτίου Αιγαίου, την
λευσης λαμβάνοντας υπόψη
Γενικού Συμβουλίου
διεxδίxηση της Γ
ότι η
ργασία
Περιφέρειας της Ευρώπης