Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΑΙ 580.57
μονάδες
Ανοδος
Σελ 5
logosnewootenet.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9081 ΕΤΟΣ 32
ΤΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣHΣΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΚΑΙ ΣΠΟΝΤΕΣ
Εκρηκτική αύξηση
των εξαγωγών
τον Σεπτέμβριο
Σελ 5
ΣΗΚΏΝΕΙ ΜΑΝΙΚΙΑ»
ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ
Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Μαθήματα προσβάσιμα
και γα μαθητές
Σελ.5
Δημοτικού με αναπηρίες
ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ ΓΕΜΑΤΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Νέα δεδομένα στην ανάδοχη
Βαριές κουβέντες
Σε έντ
φορτισμένη ατμόσφαιρ
έγινε χθες
εγκαταλελειμμένων βρεφών
Νίκο Φίλη ο οποίος
εκστόμισε βαριές
Βέρτες γι
ρχιεπίσκοπο αλλά και άφησε αιχμές
ργό που τον
Σελ. 2
Με δυσκολία συγκράτησε
τη συγκίνησή του ο Νίκος Φίλης
ραλαβής
«ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΑΒγPIN 00 ΤΩΝ ΓΚΡΙΖΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΏΝ»
Γαβρόγλ
Αρχισε στο Μαρακές
ργός Παιδείας
Παγκόσμια Διάσκεψη
λογισμό
διευθυντή του
φερόμ
για το Κλίμα
γραφείου του, Τά
ρο, με τρ
μάμενη φωνή, κράτησε με δυσκολία
Σελ 8
ELECTION 2016
δάκρυά
ενω αxειροκροτή
θηκε. Στην ομιλία του ο κ. Φίλης εξ
YO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
πέλυσε πυρά τόσο
Τσίπρα
Πάνου Καμμένου, όσ
μου, για τον οποίο μάλι
ουσιαστικά zrmσε ευθέως την
Παιδείας
μάκρυνση
περασμένη εβδομάδα,
ντευξη που έδωσε στον ΣΚΑΙ.
Φίλης ανέφερε ότι δεν του ε
ροβλήμ
Χαν αναφε
γούμενο διά
κρίνουμε και από τις θετικές αναφορωθυπουργού. Αιφνιδίως το
άριστα 20 μετατρ
μn προβιβάσιμο βαθμό", εί
«Στα βήματα Κοντονή
ράδειγμ
ο Γιώργος
καθηγητή που αρχικά είναι γαλαντόμος, γίνεται αυστηρός και κόβει τον
Βασιλειάδης
μαθητή
Σελ 7
Ο λογικός