Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Εποχή:Recognized text:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΙΑ TO ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημερίδα της Ανανεωτικής Αριστερας .Κυριακή 6Νοεμβρίου 2016. Apo 1320-20
Η Ελλάδα καταψηφισε
Ανασχηματισμός
τον πυρηνικό αφοπλισμό
θανου Χατζο
με το βλέμμα στις πιέσεις
Γιατί προκαλούν από το
θεωρείο της Χρυσής Αυγής
Ιωάννας Αρόcou
Αλλαγές υπουργών που δέχτηκαν επιθέσεις
Τελικο
Δημόσια και αποκεντρωμένη
κέντρου.
λιτικές
ρα, η νέ
νθεση προδίδει προοεκttκή
διαχείριση αποβλήτων
ς τις
χεία,
βδομάδες. Ακόμα
δομικές αλλα
ιλούν βάρος τη
Γιάννης Γρηγοριάδης
γες στη
τη φάση
ότι κρίθηκε nως
ανατρεπτικός
υβέρνηση.
δεν μπορεί
για τον rvολ
αρνητικό οιpα anρukώς προς
Ενας από τους βασικούς
λιτικούς λόγους
οδήγησαν
ύνδεση μαζί τους να
αναζητηθr
λει κεντρικό στόχο της κυβέρνησης
Από την άλλη,
κυβερνητικών αλλαγών
αλλαγές npooti
Από την αnοψη αυτή, δεν μπορε
toωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
Το πρόβλημα με τη CETA
επισημανθο
αλλαγές umoupγών
η εφαρμογή της
υβερνητικής
σημαντικές αντιδράσrις,
ouργείο Παιδείας
ι, να έχουν επιβραβευτr από το προσφατο
Περβάλλοντος, Δικαιοσύνης Αθλητισμού, οι
Ενεργειας
κόμματος με την εκλογή τους στην κrντρική
prosη της ελληνικής
την τελευταία ncρίοδο, rmatoας
sidεται και με τη στάση ιuας κατά την άmcηση των
QuoρηDouνώmpτες με τη μετακίνησή τους κ ως υπουργικού
υβερνητικών καθηκόντων
Κοινοβούλιο
και λαϊκή κυριαρχία
τον εκλογικό
Τι σημαίνει
Σκοπιμότητες στη
Διαπραγμάτευση
Τα του
μη ρύθμιση του
υπό καλούς
η συγκρότηση
Καίσαρος
του ΕΣΡ
τηλεοπτικού πεδίου όρους
υπαρχει
Συνέντruξη με τον Αντώνη Ρουmaκtώτη
ημιακώς, Μαριάννα ΨόΑλα,
Γιάννης Αγγέλης μιλά τις εξελίξεις.
ως η δι
ΣtEnα τις τηλε
μιλά για την
της δεύτερης αξιολόγησης
την πορεία
κές άδειες
όμενα βήματα.
των συζητήσεων το χρέος
η κίνηση.
Ακόμα
Σελ. 67
Σελ. 8
Σελ. 9
Είμαστε εκλεγμένοι
χωρήσει στην αυτονόητη
θέτηση μεταξύ κράτους
αντιπρόσωποι του λαού"
οσυστήματος στο άλλ
ρόλοι είναι διακprτοl
ες τις λεξεις ο Σ ΝΤΕμιρτος ένας απο τους δύο
φαινομενικά τουλάκο Δημοκρ
η μια
ατεθtoει στον εισαγγελέα το πρωί της Παρασκευής, μετα την
συλληψη
η αλλη
at 10 βουλευτών
κομματος με την
προπαγανCae. μέρα ανακοινώθηκε προφυλάκιση
pώρφωσης της δε
προέδρων
αμα τριών βουλευτών γtγονός που οδήyησε στο
έργα, αλλά meριλαμ.
ξέσπασμα συγκρουσεων
ους δρόμους πόλεων Τοuραιας. And την
πρώτη στιγμή η διεθνής
πλευρό
με τις ngulτες nopciες διαμαρτυρίας να
μελών της,
το Σάββατο, μετα έκκληση και του HOP nou σε
ίνα β
δηλωση μιλά γι
έλος της θημοκρατ
στην Τουρκ
Διεθνεις αξίωμα οuxαιΗΠΑ, Γερμανία, ΕΕΓαλλan)
λευταiων μηνών εκφράζοντας τη
ανησυχία τους
περαιτέρω ο σεβασμος
ρατους
Η Buβηκεφαλn συνεντευξη της
Δημητρης Ρ
την απολυταρχική
Ερντογάν, Σελ 16, 17