Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ενα βήμα πιο κοντά στη υποδο
του 1,7 δισ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .TO:1.00E Α.Φ.4796 Παρασκευή 21.10.201
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Στοιχεία στον
ΕΡΓΑΝΗ
Α.Π. για την
Πτώση στον αριθμό των
Δημιουργήθηκαν 7.788 νέες θέσεις
υπόθεση του
εγγεγραμμένων ανέργων
αντuτροέδρου
εργασίας
Στοιχεία
δημοσιεύματα
σmy Εισαγγελία
Αρείου
Και ασφαλιστικά γραφεία
σύμβουλο Επιχgmείας αλλά
σε παραβίαση της
κότητας
ΣτΕ, διαβίβασε
πουργός Δι
χεια διαβιβάστη
προκειμένου η Εισαγγελέας
του Αρείου Παyoυ να πράξει
Η συγκρότηση του ΕΣΡ
Στο κενό η προ
απάθεια για
δεν μπαίνει υπό όρους
συγκρότηση του
eλληνικό λαό
την αξvωματική
στραφούν πίσω
λεφτά, κάλεσε τη ΝΔ
νομεύσει συνειδητά το ΕΣΡ
θέση η Ν
Να βγείτε
ίσω από άλλους»
πείτε να επιστραφούν πίσω τα λεφτά
ατα συρ
τόνισε ο Neος ΙΙουανάς
ντώντας Τα λεφτά που ποτέ δεν το
στον ΚυριάHο Μητσοτάecη.
πλpώσowe, τόνισε.
ΕΣΡ δεν μπαί
Καλος
Χωρίς αποτέλεσμα διες
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί Τετάρτη 2 Νοεμβοου στο
της Βουλής για τη συ
Στη σωστή Κατεύθυνση οι
στην οδό
xπαιδευτικό κέντρο της Insurance Innovation
ΕΣΡ, όπως άλλο
λονύcη. Το aόστος συμμετοχής
μενόμενο, δεδο14, Θε
μένης άρνησης της ΝΔ.
αλλαγές στο πτωχευτικό
είναι στα τριάντα
Νίκος Βούτσης παoουσίασ
ρψήφισαν
Ο πρόεδρος της ΚΕΕ
του προτεsoντou wwούνται, προς τη
Η Insurance Innovation διο. γραφεία εν aαιgo έντονης
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΑ
όμως η
Κωνσταντίνος ΜΒα- σωστή χατεύθυνση
gγανώνειένα νέο σεμινάριο φορολογικής μεταβλητόΝΔ
στην θέση ότι
ερώτηση
πολλές γραφειοegrτιxές
στη Θεσσαλονκη, με θέμα ητας προκειμένου
δεν πρέπε
προχωρήσε
τις διατάδιαδικασίες για την πτώωση
lν μηγορία
του νέου muχεντwoύ eάδι- εeυγίανση μιας
την ανάπτυξη αλλά και της
πεξέλθουν στις ανάγκες τις
και ΣτΕ γ
xα που έθεσε σε δημόσια διαΕπιχείρησης, ενώ δίνεται επιλογές
που έχοrν τα μsegά εποχής, σύμφωνα με σχετική
ισε η XA.
βούλευση
δεύτερη
ιgία στους
επpιg- και μεσαία ασφαλιστικά ανακοίνωση.
xou. υπουργείο Δικα
το Ενωση
ΠΑΣΟΚ, Ποτάμ
οσύνης, δήλωσε
ηματίες να Επτναδραστηριοπο«Από μία πρώτη ανάγνωση, διαηθών.
αλλαγές