Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website Website
Recognized text:
Ἡοκφφιογ “Σ  Σ
ΕΔΕΥΕΡΗ
Αρ.φγΜογ- ήτε'  ;ἶ   ;00% ΗΜ Δέ Ιω :` '~  τ 
ηΛ ιη ._ _ ι » |! ι ι
Το ΠΛΡΑΣ'(ΗΝ|0 ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΟΥΤ|Ν - ΕΡΝΤ0ΓΑΝ
ΣΕΛΙΔΕΣ 24-28
ΗΜΜΒΜΤ0ῖΜΜ0ΜΠ0ῖΑΦΜ ΠΡΟΜΠ0ΜΕ0Σ 'ΙΟΥΝ
"' *|
Πως η Αριστερό στην Ελλάδα είναι η οιη1ήτης Νέος Τόξης Προγμότων