Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και όχι πολλά
η 0 Γιώργος
Ω Ι ' _ Αμβροσίοιι
 Η Ο γ  ΤΜ'
ΔΡ. ΦΥΔΔΟΥ 302? - ΕΤΟΣ 13ο ΤΕΤΔΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ 0,50 ΤΗΔ: 24410 80888
 από τους λίγους"
Δκριβά δώρα για τή συλλογή χάρτινών αποδείξεων ετοιμάζει το
Υπουργείο Οικονομικών
Δοταρία και για όσους δεν χρήσιμοποιουν πλαστικό χρήμα¦ αλλά
επιμένουν να ζήτουν απόδειξή σε κάθε τους συναλλαγή ετοιμάζει το
Υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να περιορίσει τή φοροδιαφυγή και να δώσει κίνήτ ρα για τή συλλογή χάρτινών αποδείξεων
Μια φορά τήν εβδομάδα θα κλήρώνονται αγορές σε καταστήματα¦
ανά μήνα ή δίμιινο ή τ ρίμιινο θα κλήρώνονται ΙΧ αυτοκίνήτα τα οποία
έχει στήν κατοχή του το Διιμόσιο και διατήρεί στις εγκαταστάσεις του
ΟΔΔΥ ενώ μια φορά το χρόνο θα κλήρώνεται ένα ακίνήτο
Πολιτικη Κοινωνια
'οχι στην κρατική ΜΗ" ΗΟΜΜειιιστασία της ρίας
αυτοδιοίκησης Ποιοι θα πλήρώ
'Αρθρο του Κων- ΟΟἩ περισσότερα
Νουσιου φέτος
Σελ. θ
ι. της
τσουγκρανας
Οι Παιδικές Βιβλιοθήκες του
Δήμου Καρδίτσας¦
στήν 18ιι Οικολογική Γιορτή
Καρδίτσας Σελ. ιο ¦
Ειδικός
ς ¦ Ι' β  ΚΑΡΔΙΟΛΟΙΟΣ
' _ Η “ _ἱ- 
Το  μ|α   Ο καρδιολόγος κ. ΜΑΝΩΔΗΣ ΚΔΖΔΣΕΣ δέχεται
Φ ¦ ¦ Μ ¦ λ Π δ ¦ στο ιατρείο του οδός Ν. Χαρίτου 10 όπως πάντα. Συνωτογραφιες απο τον ενε ασ απα “μ“τΡω" για το ταγογράφπσπ και εξετάσεις ακτινολογικές¦ αξονικές¦
Ποδόμακτρον και τή σήμασία του¦ αφου ελάχιστα πλέον ΤΒ1ΡΒΕΧ¦υΠέρηΧ01με όλαταταμεία_
έχουν διασωθεί ΟΠΠ! πόλιι των Δθιινών Σελ 18 ΤΜ_ 2441044656' Καρδίτσα