Next

Πρωτοσέλιδο Freddo:Recognized text:
ΑΜΡΑ!!! - ΑΜΕΑ
 απο Με", ι .. ..
Ϊ ΜΕ "ΤΡΥ!!!0"ΕΠΕΣ ` πιι!ι!^ΕΑ!%οΜ!ω
Οργια. ουσίες. ζήλια και φήμες για εγκυμοσύνη
της Κοτιγιαρ, στο «διαζύγιο του αιώνα»
| ΠΟ!! 'ΑΕΡΑ" !! ΑΑΕ!Α !'!Α ΠΑΠΑ! !'. ΑΑΑΦ0ΥΖΠ. "ΒΡΟΧΗ"
!!ΑΡΑΒ!ΑΣΕΠ!! ΠΑ!... ΚΡΥΦΤ0ΥΑ! ΜΕ Τ!! ΜΜ08Π!Α
ΖΩΗ ΜΒ
Πορτο: απο» ΜΜΜ! 2.5 ΕΜ ΠΜ ΠΑΠ πΜΜῆΖΒπ
Η! ΜΜΜ Μη Με Η! ΜΑΜ Με Η! κι!! ΜΑΜ. Ρ
ΠΑ." ή μ 37χἔονο5| ι _ ν. 7 'έ ΑΑ;
. ιιΛΡΑπιιοιικεἩ' . Με “ψ .¦  χ ΕΒΑΨΕ
 ΗΔικΗτοΡοΣ γ ἔἩἙΣἔἔἄῖ == _ ι ΜΑΥΡΑ ·
 Η" ΔικιιιιιΣικΜ συντροφωνωω = .. 
 κ ι··-- γώ' ΜΜΜΜ.
 !!!Ι!| ΒΑ ΑΠ!!!!ΣΕ! ΜΕΝ!! ΑΥΡ!0 !! !(Α!(0!(Α!Ρ!Α ΜΕ !(Α!'Α!!”!ΑΕΣ !(Α! ΧΑΔΑ!!