Next

Πρωτοσέλιδο Freddo:Recognized text:
 .ω ΜΜΜ ωοτΡ|πΑ
· .β κΑ·γ|οΠΑ
. έ' “Ι ··ΜΛγΡο·· χΡΗΜΑ
Μ" ΜΜΜΜ¦ "ΜΗΚΗ ΚΑΙ ·
ΜΜἘἔΠ"'Ξ Μ ΑΠΟΔΗΜΟΥ' ΤΑ ΜΜΜ
ΕΜ Μ `
. -£ _·
 τ . Ἡ.
, Δ ¦ _ ν
· χ . ν ›;_ > . .
Η η -“ 7 _ Ε
· ·~: .
. Η . ' Έ;
' ι 'Μ,
μ: 'Ι. .8.6.1
. 7 57  ` , . Χ
~ ἶ ! Η <
·  › .Κ
η. -7π7 Κ 7 :Η έ ·
. 7 Ύ _
. . Μ· ) Ι
' ' 4  Β
Δ ϊ ` 3 ~ ¦ _ἶἔ· η η
ω Ϊ η _ -› | 
_ ι 6 ή. '. Ϊ'
. ΝΔ Δ _- . η .
Ι -   ὁ ζ Δ
8 φ” Η" Δ
ε ὅ Ι ¦.ἐκ η  ' κ
. “κ 7 ¦
ε '  ρ Δ .Η
7 Β ί η ἔ ε
ζ τι '7 :
Η" ΑΜ" “ΠΜΣ ϊ 
° 4 πο...
'Ι πΕΖοΔΡΜω
Μ "ω “Πα το πω'
η ΜΜΜ" για
ΑΠοφυῆακἱ1ετω
ο 41 χρον05
Η "ΦΗΜΗ"
Μ' ο...  `
ΜΜΜ" _: ·
ΤιΜόΜ  
ΜΜΜμ “
..ΚΑΙ ΜΜΜ: ΜΙΝΙΜΟ! :ΜΜΜ-πωπω ΠΠ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΜΟ
σύντροφοε Με
“φὁν·σσσε του 7
Κορωπίου» ' "ΜΜωΜ
Ϊ|||¦||Ν[||'Π|||'ὶ|| 3 )
ΙΜ 1! Μ Μ
7245 265ῖ0ῖ