Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ϊ ]||Ο9||] ό ἱΡ|·|ΟΝΕ 7 ΚΔ' ΕΥΘΑΝΑΣ|Α
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #378 ἱΡ|·|ΟΝΕ 7 Ρ|_05 |ΕΧ£ἐωμξἑο δικοίωμο
Η Θ | νο ιο ε ου ε
 Ψ οἔιόἔέἔΞἑἶΜ το δικό μος έλος;
σελ.35 σελ. 36
ΚΥΡ|Α|(ΑΤ||(|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ //Δ|ΑΝΕΜΕΤΑ| ΔΩΡΕΑΝ
ΡΗΕΕ 5υΝ·Αγ
|(|Ν|·|Σ||
Δ = ' = ἑ
ΑΝΑΒ0ΛΕΣ
Μ ·κΡΕΜοτΗΤΕΣ ¦
Έ ΒΑΡΟΣ Ν