Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
12 08
ΜΒΜ ΑΜΗΝ" ΚΡΑΤΟΥΣ “ΣΑ Μ ΜΝ.
γΗοΛΕχΤΗκΕ ΜΕΣ Μβ=ο;ξ=Ν“
@ΜΜ@ ΜρΜβἩἐ
ΣκοΗοΕοΛΗΣ κοΡΑκΑκΗ
002016 ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΕΝΘΕΤΟ
' ΣΕ ΤΡΟΧ|Α ΜΕΤΑΛΛ|ΟΥ
Ο' |ΣΤ|ΟΠΛΟΟ| ΜΑΝΤΗΣ ΚΑΓ|ΑΛΛΗΣ ΚΑ| ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ
ΝΗοΡΕιΣ;
ΑΕΕ· Το
Ο ΚΑΓ|ΟΥΛΗΣ ΟΕΛΕ|
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕ| ΠΛΑΝΟ ΕΞΥΓ|ΑΝΣΗΣ,
ΑΛΛΑ ΧΡΕ|ΑΖΟΝΤΑ| ΧΡΗΜΑΤΑ...
Με' .
Η ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12|Β|ΖΟ16
Τ|ΜΗ:1,3Ο Ε
ΑΡ. Φ.: 1135
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΛΟΣΕ|Σ
ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Α
ΕΚΠΛΗΞΗ - ΒΟΜΒΑ;
' ΦΗΜΟΛΟΓ|Α ΠΑ.. ΑΜΠΕΛ ΕΡΝΑΝΤΕΣ!
ΞΒ; .ν
ΔΕ ..
Μ Σελ 12-14
ΤΑ 4 505 ΚΑ' ΕΝΑ
' ΕΞΤΡΑ Κ|ΝΗΤΡΟ
Η «Μ» ΑΝΑΛΥΕ|
ΠΟΥ ΚΑ| ΠΟΣΑ
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΝΗΜΕΡοΤΗΤΕΣ Ἑ
πο Πρωτάθλημα!
ΑΠΟΦΑΣ·ΣΝΕΝοΣ ο Η ΝΑ ΜΗΝ
ΤοΝ ΗΑοκ ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ| Το ΑΣ. ΤΗΣ Ε.Η.ο.
Ν _ Ε|ΝΑ· ΑΝΕγογΝο|, ΝΕ... ΗΑΗΗΑΛΕΣ ΔΕΝ ΗΑ·20γΝΕ
Ν ΣΤΗΝ _" ΑΕΚ κΑ· ΗΑΝΑ0ΗΝΑϊκοΣ
;..- Τ _ Ο.
Ν «ΤΕΛΟΣ» ο ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Μ Τ
Ηογ ΔΗΛΩΣΕ ΣΤο Ε .
Ν η” ΕιΜΑΣΤΕ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ', ΘΑ ΝΕΡΑΣογΝΕ
Στοπ 0Μ|Λ0ΥΣ
Ν ”ΜΒΜ ο πΑοκ
' "ΜΑΓΟΣ
κΑι κΑΜποΣ ΑΝΕΡΑΣογΝ
Το ΕπιπΕΔο. ΔΕιΝοΣ
ΕκΤΕΛΕΣΤΗΣ ο κΛΑογΣ, ΑΔ|ΚΗ
Η κΡιΤικΗ ΕιΣ ΕΑΡοΣ Τογ
ΝοΝΤΕΡΝοΣ ΕΕΤΡΕΜ
ο ΜΑΤοΑιογ
ΜΕΤΗΟΡΟ|_|5 95,5: «ΑΝ
ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΟΜΑΔΑ!»
ΚΛΗΡΩΣΕ|Σ
Α|Τ·Ν·ΑκοΣ Σελ 19 '
Η «Μ» ΠΑΡΟΥΣ|ΑΖΕ|
Μ ΜΕ ΤΟΝ ”ΤΩΝ Δ|Α|ΤΗΤΩΝ Ηογ ΑΗοΦΑΣ|ΣΕ
ΜΟΝΗ ΤΗΣ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔ'Α. ”ΠΣ
κΑ|'_ΤΗ ΣΟΥΠΕΡ Λ|ΓΚΑ Ν ΜΕΣΑ ΚΑ| 0-!
ΤΗ ΝΕΑ οΝΑΛΑ _ _ Μ 
'ἐβ=ἑ°ἑγΜΜἔῇ . ΧΤ ΤΟ ΑΠΟ | Υ ΠΩΜΑ ΤΟΥ «ΑΝΑΣΤΟ» ΞΞΡΒΕΜΒ“ΒΕΑΜἑ!
Με ωγΣ ΕΠΕΝΔγῖΕΣ ¦ Ψ Η «Μ» ΑΚ' |ΝΟΓΡΑΦΕ| ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΟΟΥ |Σ ΤΟΥ ΑΡΗ ΚΑΤΑ ΑΜΗΝ;" Τα Με". ΜΜΜ
.Μ ”4 ΤΗ Δ|ΑΡ|(Ε|Α ΤΗΣ ΠΡΟΕ|'Ο|ΜΑΣ|ΑΣ ΝΑ' ΒΓΑΖΕ|_ΤΡ ΠΟΡ|ΣΜΑ Μ ΣΞλ^2·^3 - Η “ΝΕΡΑ
ΜΜΜ Μο ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΠΝ|ΔΗ: τι ~` . ~ ` ”` 7 ;Ἡρῖἔχ:ΞΓῦγ
ΑΝ^κ°'ΝΩΣΕ Το «ο κοΣΜοΣ χΡΕιΑΖΕΤΑι κιΝΗΤΡο» ο' ΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΤοΝ ΗΑΕ·ΣΕΕ·ΤΣ «Με ΜΥ» “Ρε Ν «ΤΑΥΡΟΣ» Ἡ;Ἡ
ΤΟΥ 'ΑΠΣ  ο Μ|Λ0ΥΝΟΒ|ΤΣ, .¦  κ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ:
ΕΠΟ ΣΤΟΝ Τ^Τ° 15·17ΑΚ0Λ0ΥΘΗΣΕ ' .
Ξ ((ΝΤΡΑΤκ'» Η ΣΑΝ|κ'ΝΤ2Ε
ο· 4η ΣΤοχο·
Τογ κΑΛΑϊΤ:·ΛΗ
' Ο ΠΡ|ΦΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣ|ΖΕ| Γ|Α ΤΟΝ
ΒΑΣ|ΚΟ ΠΑΟΥΕΡ ΦΟΡΤΟΥΟΡΝΤ
=ΠΑΝ|ΩΝ|ΟΣ: ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ Ο Μ|ΛΟΓΕΒ|ΤΣ
ΚΑΡΠΕΝ“Σ' · _¦ Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η
ΜΟΗ-ΜΗ: Ν ΗΛογΣΤἶΦοΤοΡΕΗοΡΤΑΖ-κΑ| ΗΑΡΑΣκΗΝ|Α
Ε ΠΑΝΤΜΣ| ΤΗΣ ΗΡοΗοΝΗΣΗΣ .  .