Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
 ο· ΝΕΕΤ·ΑΤΝΤΕΣ _
ΤΩΝ... ΝΑΤκο
Ο ΑΝΑΣΤΟ|'|ΟΥΛΟΣ Α|'|Α|ΤΕ|
Α|'|Ο ΤΟΥΣ |'|Α|ΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΗ Κ|ΝΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ |'|Α|ΧΝ|Δ|ΟΥ
' ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΑΥΛΑΡ|ΔΗ
Φ- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
” ΤΑ·ΤΕ 
ΣΤΗ «Μ»: 
«ΝΕ ΕΕ·ΤΑΕΕ·
. Η ΜΕΣΗ» 
ΚΑΡΠΕΝΗΣ| ΑΠΟΣΤΟΛΗ: `
Τ. ΣΤΡΑΝΤ:ΑΑΗΕ . `
©020ι6 ΣΕΑ|ΔΕΣ
ΕΝΘΕΤΟ
` Η ΑΝΝΑ ΑΕ·2Ε·
ΜΑ :ΥΤΝΩΝΝ
' ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤ|Σ 5 Μ.Μ.
ΤΟ «ΧΡΥΣΟ»
ΚΟΡ|ΤΣ|
ΑΠΟ ΤΗ
ΔΡΑΜΑ ζ. 
ΦΘΑΝΕ| ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΑοΝ|κΗ Ρ Μ
ΠΡΩ|ΝΟ Φ|Λ|ΚΟ...
› Δ|ΤΕΡΜΑ ΜΕ ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟ
(13|8) ΣΤΟΝ ΠΕ|ΡΑ|Α
Ο ΜΟΔ
ΑΡΘΡΟ Ε. ΜΑΣΤΟΡΑ; |:
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΜΕ @  
|ΔΟΥ Η Λ|Σ'|'Α  '›
ΟΛΑ «ΟΚ»
ΜΕ ΚΑΖΝΑΦΕΡΗ
ΑΓ Ρ. ΑΣΤΕΡΑΣ 2
ΑΛΜΩΠΟΣ 1
ΛΑΡ|ΣΑ - ΕΑΝΟΗ 1-2
ΤΡ|ΚΑΛΑ - ΑΕΚ 1-2
ΤΤΑο: ΑΕΕΜΕΥΤΗκΕ
Η ΝΕΕ·οΥΕ·Α 
ΤοΥ ΑΑΑΦοΥ20Υ
ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ
ΠΑΛ' ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΚΑ| ΕΠΟ
«ΠΑ|ΧΝ|Δ|Α»
' ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Δ|Ο|ΚΗΣΗΣ ΚΑ| ΕΠΕΝΔΥΤΗ
' ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:
ΥΠΑΡΧΕ| ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ;
Σελ 39
|Δ|ΩΤ|ΚΟ ΤΟΜΕΑ _ Δ
ΜΟΔ //:ῳ:.:
Φ|Λ|ΚΑ Γ ΕΟΝ|ΚΗΣ= ΔΟΞΑ - ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 5-Ο, ΕΟΡΔΑϊΚΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1-1, ΣΕΟΡΩΝΟΣ - ΑΧ|ΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑ ΣΑΡΕ|ΑΣ 1-Ο
ΤΑ ΜΕΤΑΑΑ|Α Ν
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Με" Υποκρ|Σ|ΑΣ
Τ|ΜΗ:1,3Ο €
έ ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1134
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΛΩΣΕ|Σ
- - [ "
ΡΡ““ῇίΒΥκ6Αἐ
ΣΤΑ ΕΟΕ|Α|. ΜΕΟ|Α:
«ΟΑ ΠΑΡΟΥΜΕ
Σ|ΓΟΥΡΑ
ΤΟ ΠΡΩΤΑΟΛΗΜΑ»
ΤΑ ΧΟΕΣ|ΝΑ Φ|Λ|ΚΑ
ΚΑ| Ο| ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΦ|ΕΡΩΜΑ
ΕΕκΑοΑρ|:Ε|
Σ / ΣΗΜΕΡΑ
:Υ ν Η πΑΡΑΜοΝΗ ΤΟΥ
` ΑΝΔΡΕοΠοΥΑοΥ
Δ  Ο ΚΑΓ|ΟΥΛΗΣ ΑΦΗΣΕ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ
· ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Γ|Α Τ|Σ ΠΡΟΟΕΣΕ|Σ ΤΟΥ ΚΑΤΑ
Ε. ΤΗ ΧΟΕΣ|ΝΟΕΡΑΔ|ΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ Ο|ΚΟΓΕΝΕ|Α ΤΩΝ ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΩΝ| . ά
 '5 «ΕΠΕΝΔΥΣΗ Τ“ΥΠοΠΗΡ|ΖΕ| ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΟΥ Με 2-1 ΤΟΝ
έ Β ο ΗΡΑΚΛΗΣ» ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ| Το ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤΤΗΣ ΠΑΕ Λο ΚΑΡΔ|^Σ
Η ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΕΛΛ|ΟΥ «ΣΑΝ|ΔΑ» Γ|Α ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓ|ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ
μΕΝΑΝ-ΤΣΕ Ν