Next

Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·  κατά
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΑΓΟΡΩΝ Θ 0|Κ0Ν0Μ|ΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑίθΡ0Υ
Δρ. Φύλλου 560 ννιΝνν.αοι·οπεννεσι Ντεπώ τυεοτοπεννεσι· Σαββατο 6 & Κυριακη 7 Αυγούστου 2016 Κωδ.. 7744 Ι8$Ν: 22419446 Τιμη 2 ευρώ
Με 11 ευρώ
το κεφαλι τα
αιγοπρόβατα
Στα 11 ευρώ το ζώο διαμορφώνεται από
το 2017 η συνδεδεμένη ενίσχυση. η οποία
στο εξήε θα είναι κοινη για τα αιγοπρόβατα ορεινών και πεδινών Περιοχών. Αύξηση και για τα βοοειδη. στα 149 ευρώ. αλ.4
Βξισωτικη του ,15
στις 10 Αυγούστου
Τα 92 εκατ. ευρώ προσεγγιΖει το ποσό τπ5 εξισωπκη8 αποζημίωση5 που αναμένεται να
πληρωθεί μέχρι την Ταύροι και αφορα εκκαθόρισπ του 201 5. Τα υπόλοιπα του 2014
πανε για μετά τον Δεκαπενταύγουστο. αλ. 6
Τον Οκτώβριο
πληρωμη ενιαίας
λέει ο Καπρέλης
Βεβαιότητα ότι οι προκαταβολέε ενιαίαε ενίσχυσηε 2016 (τσεκ› θα πιοτωθούν
μέχρι τισ 21 Οκτωβρίου και η ομαλότητα επιστρέφει. εκφρόζει ο πρόεδρσε του
ΟΠΕΚΕΠΕ Θανασηε Καπρέληε. σελ. 8
  . . . . . .· .
το αγελαδινό γαλα
Με 37.5 λεπτό το κιλό παραλαμβανει το
αγελαδινό γαλα ο ΟΛΥΜΠΟΣ. κίνηση την
οποία φαίνεται να ακολουθούν μέρα με
τη μέρα κι όλω γαλακτοβιομηχανίεε.
Βελτίωση τιμών και στην Ευρώπη. αλ. 22
Ϊ.. χ εγΜπγΡι-ιΝσ
ί έ Με 34 λειπτό οι τελευταίες
παραδόσεις στη βιομηχανία.
Περισσότερα εμπορεύματα
σελ. 19-22. 35-38
ΣΑΒΒΑΤΟ: τ Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού
- ΝΗΜΑ" ΤΙΜΩΝ
Ο φόβος προστίμων Τα βουβόλια
| , περισυ 29/7 5/8 , . 
γκρεμιζει πομονες Σ“ῳΜ@ ω ω ειναι δουλεια
Δ Καλαμπόκι 187 186 ΜΡ έ η . . . ν .λ
Το τιλμυρο κοστος νομιμοποιπσιις Βαρύ" η». 75.83 ε ΚΟΝ( 040000 ΜΟΟΝ) κι Ο και
ανεξερεύνητο το επιχειρηματικό πεδίο
ο νερσβουβ0λος έχει προοπτικές. σελ. 40
τιΜιγκ(ιζ£ι τους αγροτες ι." τιφιισουν
ξ€'οκεπτιοτες τιι` γειιιτριιο£ις. σελ. 11
Ελαιόλαδο 3,18 3.13
Σπόρ· και τρωω-ι τυρΜιΜ
ΜΜΜ αγκώνα ελαιόλαδο. ειωκιΜ
Μύλο, αμύγδαλα,
φιστίκια, μηδικη,
στις συνδεδεμένες
Οι αλλαγές δίνουν ώθηση στις μικτές εκμεταλλεύσεις
5.000.000 
Με ενδιαφέρουσεε αλλαγέε στη λίστα των
προϊόντων που απολαμβόνουν συνδεδεμένη8 ενίσχυσηε κλείνει ο κύκλσε τη8 ενδιαμεσηε αναθεώρησηε τηε ΚΑΠ. Μπλα. αμύγδαλα. φιστίκια Αιγίνηε, κορινθιακη σταφίδα. μηδικη. κρόκοε Κοζανηε και αιγοπρόβατα αποκομίζσυν σημαντικό οφέλη από
ῖ|8 προωθούμενε8 ρυθμίσειε. Με επιπλέον
πόρουε 2% από τον Εθνικό Φόκελο. οι συνδεδεμένεε φθάνουν στα 1865 εκατ. ευρώ
και παρα το γεγονόε ότι τα 18 προϊόντα (5
επιπλέον) που επιδοτούνται είναι πολλα. σε
αρκετέε περιπτώσει5, η εν λόγω ενίσχυση.
τελικα πιανει τόπο. ΜΗ ΦΑΜ0Σ 2740
·· ; _ γιωΜ_ _ Μ"Μμ0ηΜ-π3ω Με·
ιιιιι¦Μι¦ι.ηιιιω¦ι“ ,, . Η ι.
ιιι..ιΜ¦¦ ...Μι ρε-.   κ - ι ι
η ωτΜμΜιι“ΜΜι
Δ ·ιικ·Μ“ ῇσ*ΜΜΜΜΤΠἩΜ·ΉηΜ σε.. ι
ω -._:ιιι ΜιιιΜΜΜι-0Μ-=Ξ~
25.809.281 
ΜιιΔικιι& 
πιανω “κ
4.000.000
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ η
ΚΕΛΥΦ0Σ ί
4.000.000 500.000
ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΡ0Κ0Σ
Σήμα με 4 λεπ ό
δίνει το ενσίρωμα
Με τιμές ελαφρώς αυξημένες
από πέρυσι. στα 3¦7Ο-4.ΟΟ ευρώ
το κιλό. το ενσίρωμα καλαμποκιού.
που το προτιμούν πλέον και οι
αιγοπροβατστρόφοι. αλ. 20-21
Οι συνεταιρισμοί
μένουν σπίτι τους
Εμπορευματικός
κόμβος αγροτικών
Γρηγορα και με μειωμένο κόστος θα
φθόνσυν στα λιμόνισ τα αγροτικό
προίόντα που συγκεντρώνονται στον
εμπορευματικό κόμβο Λαρισας. αν
τρέξει το σχέδιο ΓΑΙΑΟΣΕ. σελ. 33
Τώρα οι απλήρωτ0ι Ο
ξανα για ενστάσεις
Παραγωγοί σπόρσυ μηδικής και κτηνοτρόφσι από ολιγωρία των υπηρεσιών έμειναν εκτός πληρωμών συνδεδεμένων
ενισχύσεων του '15. Τώρα ξανα στη
γραμμη για ενστόσεις. αλ. 7. 9. 10
Κόπηκε η φόρα ιιπκανογρόφου
και... καντηλανόφτη. μετα τις
σπσφόσεις των έμπειρων
συνεταιριστών να «τρέξουν» το
νέο φορέα. σελ. 26-31. 46. 50
Μήνας 80ς. Εβδ. 32η λ ΗΛΙΟΣ: Ανατολη 06:33 - Δύση 20:29 | ΣΕΑΗΝΗ: 4 ημερών  ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος