Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αυξάνεται ο ΕΝΦΙΑ για 2,2 εκατ. πολίτες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Μ μ ετη
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ' Ξε98Μ Χ
οι ΕΕΕΥΕΕΣ τΕΣ ΕΜΣ.
ΝΕΠ τΕ ΣΥΕΕΕ_ψΕ
τΕΕ ΣΜΕΑ - ΣΕιΣιΔΕ
ΕΜΣ ΠΛΗΡΗΣ £Π|ΠΗΜ0Μ|(0[
ΡΕΜΟΣ ΜΜΟ!
ΠΑ ΑΝΤΡΕΣ Μ| ΜΜΜ!
4 2 ΤΟΝΟ' 4
Σαββατο 6 Αυγούστου 2016 - Αριθμος φύλλου Τι952 - Τιμή 1,30 € (3 € η έκδοση με τις Προσφορές) -Μ.ε|επ|·εΕΟ8£νμΟε.εΕ
ΣΕΜΕΕ
ΒΑΡ|Α κΕΡΑΜιΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡ|ΖΑ 18-11
ΠΟΥ ΥΠΟΣχΟτΑΝ κΑτΑΡΠ-ιΣι-ι τΟΥ ΦΟΡΟΥ
Αυξάνεται
Ο ΕΝΦΙΑ
για 2,2 εκατ. ΠΟῆίτε5
Η ΜΕ|ΩΣ|·| ΤΟΥ ΟΠΟΥ στις
200.000 € για το συμΠληρωματικό
φόρο, η αύξηση του συντελεστή
ΤΑ ΣΤΟ|ΧΕ|Α του υΠουργείου
Οικονομικών διαψεύδουν
Χουλιαρακη - Ακούω Που
δεσμεύονταν Πως μόνο 600.000 εΠί των οικοΠέδων και η
μεγαλοϊδιοκτητες θα Πληρὡσουν καταργηση εκΠτώσεων φέρνουν
ΠαραΠανω εκκαθαριστικα - σοκ
Τ2.ΟΟΟ κΕΝΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤ|κΑ ΣΧΟΛΕ|Α
_ ΣΕΛ|ΔΑ '|3
Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ
ΚΑ|ΝΑ|(|0 ΤΗΣ ΑΝΤ|ΤΡ0Ν0|(ΡΑΤ|Κ||Σ
στη Λακωνία, στο μικροσκόΠιο
τα κινητα τους τηλέφωνα
_   φ `  ο: του ΟΛΥΜηιΑκαΝ ΑΓΩΝΩΝ
τΥχΕρΟι  _ φ Γιορτή με φόντο
ΘΡΥΛΟΣ Μι  ι  Ι διαφθοραΙκαι
Δ|κΕΦΑΑΟΣ, εγκΠηματικΟτητα
ΔΑΝΕΖικο
ΕΜΠΟΔ|Ο
ΠΑ ΠΑΟ
Αρούκα - ΟῆυμΠιακός,
Ντιναμό Ἡφῆίδας - ΠΑοκ
Παναθηναϊκός - ΜΠρ6νΕμΠι
ΣΕΛ. 30 -3|
ΣΕΜΕΕ! _
Η ι-ι ΦοΝιΣΣΑ τοΥ κοΡΩΠιοΥ ι «θΟΛΩΣΑ... ΜΕΤΑΝιΩΣΑ» ΣΕβ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα