Πρωτοσέλιδο Αυγή: Το ΠΑΣΟΚ είναι αλλού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12639 Μι 1,5 €
Κατάσταση ειπα ιιτιι5
α'νάγιιιι5 στην Τουρκια
ί.    ο· 5  1 
ο = ως 
" Μ“""^ἑ”Μ“ _  . 
ωΤΟΜΜ"Μ
- · Η ι ι ι.;ιΪ·¦ί Ι·ι¦·κ :Ι`·ιυ-:ἴῖῖί;ῖΩ¦ Ι' · .' τ .
 . ελάφρυνση του κρέους
' ~ Λίγες ώρες πριν συναντηθεί. σήμερα. με
τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα και τους Ευ.
ά | Τσακαλώτο και Γ. Σταθάκη. ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑΤζ. Λιου διαμήνυσε μέσω αΗπεπςίαΙ ΜΒ· ότι η αναταρακή στην
Τουρκία καθιστά πιο σημαντική από ποτέ
την επίλυση των δημοσιονομικων προβλημάτων της Ελλάδας. ώστε η Ελλάδα. «που είναι σε θέση με γεωπολιτική σημασία». να εί
Ι · · | ί ναι ισκυρή; «θα ήλτηζα (ότι ηπρόσφατη ανα. εσωτερικων αντιθεσεων και του ηροσφατου παρελθόντος τους, Φ. Γεννηματά και ΜΜΜ Μ ΜΜΜ) θα άλλαζε ω Κλίμα
Στ θεοδωράκης ευνοούν τη στρατηγική Μητσοτάκη, ερχόμενοι σε σύγκρουση με ένα διαχρονικό στο οποία γίνονται οι συζητήσεις για την
αίτημα του προοδευτικου κόσμου και -οήμερα- της πλειονότητας του ελληνικου λαου “ὰφρ"°Μ°° Χρέ°υ“ ω 5
χ Ο λαός θελει. αλλά το ΠΑΣΟΚ και ο πολιτικός του συνομιλητής. το Ποτάμι. δεν . - ο - - . « ν ο . - . - - .
ίνεται ότι ὐν να βγουν από την καί· | Ι
επστης Ν .Δ. κἔἴἴσυμπράξουν σε μια ιστό· Περικοπες επικουρικων
ρΜιιετορρύθυιω.προοεευωτΜ στο σε δύο δόσεις
πολιτικό σύσαιμα της Χώρας. Αν. όπως δηιώνουν δεν ψηφίσουν το βράδυ στη Βουλή ῖ Στο 20% του συνόλου των Μουρυ<ὡν
τι" Πρόωω για τον εκλογικό νόμο' Π (πως συντάξεων υπάρἶουν περικοπές οι οποίαναλογική θα περάσει και θα εφαρμοστεί ες θα Μουν τον Αυγουστο και τον ΜΗ'
από τις μεθωόμενες εκλογές. με Ο διαφο_ βριο. όπως ανακοίνωσε Χθες ο Ε Κατρουρά ότι τα δύο κόμματα θα έκουν αποδείξει ότι καλα· "ΠΜυΡίζΜ°ς ?τι με Π" εΨ°ΡΡ°
συνιστούν βαθιά συντηρητικές δυνάμεις. γή ως Μπρος Μδεναου ελλείμματος Που
είχαν συμφωνήσει οι κυβερνήσεις ΝΔ· ΠΑπροσΚολλημενες στο μακρινό παρελθόν και ΣΟΚ οι ΠερικοΠἑς θα ήταν μεγαλύτερεςσε καταστάσεις που έκουν προ καιρου εε
ΣΕΛ. 11
περαστεί.
Αποκώρηση Σάλλα
ΣΚ0Υ00ῆ0 ο ·· · · “· · από την Πειραιώς
Η ό  0 ""[°°ωκ"$ , Παρελθόν από
ΥΚ τη Ο Κυρ. Μητσοτάκης εξακολουθεί πεισματυτά να αρ- Χθες για την Τρωκ_
εν | η Ανώτατα μήνας", ως τα.- νείται να απαντήσει για τον διευρυνόμενοκὐκλο στελεκὡγ Φ Πε¦ρωώς απ°τεΟζ « πετας Η8Β£συνελήφθησαιΝέα ως Ν-ἑἐ0υ βρίσκονται υυ6 έρευνα με φοροδιυΦυγὑ υ λείοΜ.Σάλλας, που
| Υόρκη για απάτη σε υπόθεση συ- Υ'° τίς ς του ΜΜΜ'. είς· θα) κι αν ΚΡφετω· Η 81011ΕΜ· είχε ενημερώσει για
Πχ νωἀγμοως Καωγορε“ω ότι το φέσι 300.000 ευρω αις εταιρείας Κήρυξ ΑΕ. στην Τρά- την πρόθεσῇ του
πεζά Πειραιώς. ο Στ. Παπασταύρου και ο Χρ. Σκλαβσὐνης από τις αρχές του
Η! "Μ Ι" Σ Η Π” ·_ υπενθυμίζουν στους πολίτες ότι γιατη Ν Δ.ηανάπτυεη εί- 2016 ο Κ Σύλλος
ΤοΥΔ Η _ : γ ι ναι ταυτισμὲνη με τη φοροδιαφυγή. τη διαφθορά και τη ονΜρύΧΜε ομό.
π παρά', Που φοιτούν ωμεραω '· 7 - ~< διαπλοκή» σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σελ. 4 φωνα εΠγΡμος Μ
παιδιά μας ουσιαστικά ίδιο στην ορ- ωωφΜθΜε Μό εσωτερΜ εδρα. Ενω προσωρινή Πρόεδρος ορίστηκεη
γάνωση και τη λειτουργία του με το ΗΜ 5 η” να να κε δ ο· κλαρ.ΑΠαλαγάκη. Πατην κυβέρνησηπρωσχολείο που φοιτήσαμε εμείς και οι γο- Μ ό Μ 3 5 6 τευον είναι «μια ισχυρή διοίκηση. που ναλεινείς μας- έχει ολοκληρώσει τον ιστορι- σει κατ Πι μπαμ, ' Ρ τουργεί με βασικό κριτήριο τα συμφεροντα
κό του κύκλο. °α“τομμυρίων δολαρίων σε της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας»
στερλίνες· σκολίαζαν πηγές της αντιπροεδρίας.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ πιο ΣΕΛΙΔΑ 2 - ω· 18 Σελ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα