Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεσειισν@οτειιστ.ετ
Ο ΛΟΓΟΣ
κΡιιΜΑτι:τιιΡιο
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ'|(Η ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Η Ελλάδα έχει χασει
50 δισ. ευρώ από τη
μετανάστευση ταλέντων
Σελ.5
Αντίστροφη μέτρηση να Την
κανω της β Με των
οικογενειακών επιδομάτων
Στα ακρα οι σχέσεις
Τουρκίας - Αμερικής
«Το εργαστήριο πιο
Μόσχας προστάτευα
τους ντσπέ Ρώσους
στο Σότσι»
ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2009 - 2012
Σια 240 εκατ. ευρώ να δανεια
της ΔΤ Ε σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
  α`σἐυῇ
Δ τ :ζ- #η'.  
Σελ.7
Ανοίγουν τα...
οεντοόκια
Θεαματική είναι π @απ των καταθέσεων σας εΜπνικες ως από
ωναριαίτουέτους, ” φωναμετραπεικἐς ως. Ανα καρακωρισπκό ότι έως τον όιο του 2015
είχαν Ψ τραπκές καταθέσεις
ύψους 4, - 5 δισεκατομμυρίων Ευειιισιρέψει κεφαλαια υψους περιπου
4 δισεκατομμυρίων Ευρώ, Βαπθοόντος και του τουρισμου.
Η επιστροφή των καταθέσεων στα
Μό τραπΩικό ιδρύματα είναι
ένδοξα ως οταθεροποιποπς ως ελΜνικιίς οικονομίας και δείκως ΒεΒαιόαπας για ων πορεία ως οικονο
Σόμφωνα με τι ίδιες Με ώ.
νεται “ΜΜΜ δαιμονικό, μόδα με ων εδδομόδα, π εζόρωοπ των
ών ιδρυμάτων απο τον ΠΑ,
πλαδιί οι τρύπας Μαι ολοένα και μι ποσό, γεγονός
που απ επίσπς ένδειξη σταθεροποιπσπς.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το
"πρασινο φως" που έδωσε τι Ευρωπαῖκιἱ Κεντρική Τρόπεεα για ων κα
' των σαρκα' σοπαο|8. εγκρίνοντας επι' ως ουἔίας ων ειαιἱ στι
που εικε κανει ο ιοικπως ως ραπΩας ως Ελλάδος, Γιαννης Στουρναρας. Η τυπική έγκρισπ ως εισήγπστις Στου ”ρα αναμένεται ύριο, όταν συνεδριάσει το οικπακό ΜΜο ως Ευρωπαϊκής Κεντρικπς Τρόπε:ας. Ι
Ο λογικος