Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
]2/|Οό||]ό
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #3ό9  .|
Μ.ἰτεε-8υΜ3γ.9τ
Ε· Η
ΜΜΜ
κγΡ|ΑκΑΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ #Δ|ΛΝΕΜΕ|Ἀ| ΔΩΡΕΑΝ < Ε
 ΗἶλΠΕιΛΗ Μ Ι `.
.. Χ Ί
.|'---·η ·ἑ"¦:Ρ¦.,ἴ|
 ΛΕΜΕ! ΞΗ: -.
._ _ ...
_· Η κ
ο ' ή _!' ¦¦_ Π = ·· __.¦.
·_.' .
. . . ¦ Έ ,,
$ . Γ . . ¦
ΠΑΡΕΜΒΑ|Ν0ΥΝ¦ κ. ΧΡΥΣ0Γ0Ν0Σ. Γ. ΜΗΤΣΗΣ: κ. ΜΠ010Π0%0ΜΜΑΝἩΝ|ΔΗΣ. Β. κΑΡΑΜΗπΑΝΗΣ. Φ. ΒΑΡπ0Π0ΥΛ0Σ. Γ. κγΡΤΣοΣ
“ σελ. 3-8. 11-12. 14-17. 20-22