Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.  ` ΕΝΑ Β|ΒΑ|ο
05||Οό||16 _ . _ ω ΠΑΤΗΣΩΤΗΡ|Α
7~ · ΐ - - _
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΜΘ Α0ΤΖοΝ|ΝΤΕΠ 1: ·- Α Δ ΤογΕθΝ|κ0γ
(Θ) η. . η χΩΡ|ΖΕ| ΑΑΑΑ τ · ΚΗΠΟΥ
Μ.πεε-ευΜεγ.9τ ,Τ  ι Π νξΚΜ ,ζ _ ε 
ΜΑΜ 'Μ Η ΑΚ 'Ϊ = ΜΑΗ 
ΜΡ|ΑκΑΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ//Δ|ΑΝΕΜΕΤΑ| ΔΩΡΕΑΝ Μ “ 6 · Ο
Π ΣΤΟ ΕΠ|κΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΠΛΓΚΟΣΜ|ΛΣ
ΝΑΥΤ|Λ|ΛΣ
σελ. 20-33
1; Η ΓΝ ΩΣΤΗ ὅ 
  ΡογΤ| ΝΑ 
κΑθγΣτΕΡΗΣΕ|Σ ' :0ΣΥΝΔΥΛΣΜ0Σ Το ΠΡΟΣΦΥΓ|Κ0__
ΚΔ' ΕκκΡΕΜ0ΤΗΤΕΣ _ Η” ΥΦΕΣ|-|Σ ΚΔ' Π0Λ|Τ|Κ0Υ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΑ|κΗΣ
ΔΥΣΚΟΛΕΥ0ΥΝ ΕΛΛΕ|ΜΜΑΤ0Σ ΣΥΓΧΥΣ|-|Σ
ΤΗΝ 0|Κ0Ν0Μ|ΚΗ . Γ|ΝΕ|'Α| : ΚΔ' ΕΑΑΗΝ|κογ _
ΑΝΑΚΛΜΨ|·| ΕΚΡΗΚΤ|Κ0Σ ' ΧΑΟΥΣ
· . - ι 1 › -· Ϊ
!| ' 'ι .8.
Α 'Ἡ ¦ ι "ΕΡ
. - ζ |
 ¦ η
9ἰ :Δι ¦!
+-¦ · ·.
ι ι
:3 :ι
* ΠΑΡΕΜΒΑ|ΝογΝ¦ οΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ|Ν0ΠΟΥΛΟΣ. κ. ΜΠοΤοΠογΑοΣ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ|Ν|ΔΗΣ. Γ. κΑΠοΠογΑοΣ. Γ. κγΡΤΣοΣ σελ. !·-". Μ. ΤΕ