Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Βασιλιάς του έθνους ή τοποτηρητής της ξενοκρατίας;
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
2 ιογΝιογ
380 ΕΤΟΣ   ιΞ ι ε
ΑΡ- ΦΥΛΛΟΥ τις 'ο ¦ ῖ“ η! Ξ ι έ 
('|0582) 3982 η  ι ι ._ ι _ .ο ιζῇ¦  Η κι ι ; γτ
" κι · το 
Τ|ΜΗ Ϊ ΕΥΡΩ  ; μι Ν ΣΗΜΑ 26
Ή Τ0||0Τ|·|Ρ|·|Τ|·|Σ Ι ·- ·=
ΤΗΣ ΞΕΝ0|(ΡΛΤ|ΛΣι 
Άγιος Παί'οιος: "Ο κοσμος θα διώξει τους πολιτικούς και θα ζητήσει να ερθει... ο βασιλιας"!!!