Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΜΜ()Υ 2016 ΑΡ. ΦΥλΛ()Υ 520 ΤΙΜΗ: Ι.5ἐ
 _ Το ΜεΤΑΑο ΕΤκΑΗΜΑ ΤΩΝ ΕΑΑΕΤωΕοΝ
Μέ: ΜΑΣ ΠΕΡ|ΜΕΝΕ| ΚΔ' Ο 40ς βαρύς λογαρ·ασμός
^ν°σΧΠΜἩσμ0ς 50 ΜΝΗΜΟΝ'Ο ΑΠΟ κα· ο· ελπίδες για ανάκαμψη
'Μή Το ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ο; εΤκΑΗΜΑ ΑΝ χΑΣογΜε ΞΑΝΑ Το ΤΡΕΝΟ “···
Ε ΤοαΤοαο  ,
 “  Το εκ. ο μέρα 
 θα πλαρωνο 
 για φόρους
οοΤόχοςΙΤοο 
η" ΠΑΡΑΠΑΝΩ Απο οΣΑ ΔΤΝογΜε ΤΩΡΑ ο 
η  Η” Α
4,1 διο. ο βαρύς λογαριασμος ως Το Τέλος Το
Τ,3 διο. Το φεΤΤνο χαραΤσΤ ,ΕΛ 28
ΦΩΤ|Λ ΞΑΝΑ Ακριβαίνοον καύσιμα, Πωσ, Τσιγαρα, καφές,
·θ°Μ“ΜΜ“°·Μ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤολεαΤκοΤνωνίες, ξενοδοχεία κα. ααα-Τοος έμμεσοος φορους
καθώς) με Το Ποτάμι .
› ΕΛ. ο
ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔ|0 Ο' ΤΟΥΡΚ0'
  Αναψε ξανα  
τα: Το· -· ο · _ Π ο· ·
ο "ο εμος | .  έ Τ καΤφεΤος
γΤα Τα καναλΤα “' .. "  ο Υμ“πός
Η Προσφυγή οΤο ΣΤΕ κα' Τι ερχεΤαι η Το α ο ο