Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ε.ο  
“ω :τοιχΗΜΔ
ΔΗΜΟ ΧΤΥΠΗΜΑ
ΤΗΣ ΜΠΑΓΕΡΝ
οι Βαυαροἱ πηραν Χούμελζ
και Σαντσε5 δινοντα5 Ι Ι 5 εκατ.
ειιρὡ σε 24 ὡρεε ' ΜΜΜ
στο Γοσέστ Χαμ · Γιουνάιτεντ 3-2
ΜΝΗΜΗΣ
Στη οριΔ
Ε'ΝΑ| ΕΔΩ
0 καρ. εηέστρεφε με 40 ησντουε
και το βραβείο του ΠΥΡ με
ομόφωνη αηόφαση για πρώτη
φορα στην ιστορία του ΝΒΑ
Μο: ιιιιιιικη ..
ιιιιηοοιτιι-ιιτι>οηιι
[ΜΜΟ @
Π Η διοίκηση τοιι ΜΚΑ έστειλε
επιστολη στην ΕΠΟ τονίζονταε
ότι το γηπεδο δεν είναι διαθέσιμο
την Κυριακη λογω ηλέι οφ
' Σε Νέα Σμύρνη και Περιστέρι
στρέφεται η Ομοσηον6ια
ΚΔ' Ο Ιος
ΣΤΑ ΠΑΕ' ΟΦ
οι ηροτήσειε τηε διοίκηση5¦
ηαιι έλαβε ψηφο εμηιστοσὑνη5.
για την αναδιαμόρφωση
τη5 Λίγκα5 και το τεετεττ
τη5 Ματσε" Μαηνε
ΔειΧΝει τοκ ΔΡΟΜΟ ._ 
ΝΝΤΜ5ΕΝΤΡΑ6ΟΔ' ί Ψ
ΤΕΤΑΡΤΗ Τ" ΜΑ!'ΟΥ 2ΟΤ6 Τ|ΜΗ Τ € ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.249 ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ Αθέ
οχΑκΕτ «ικογηιιΕ»ιιιιιιεκ
= Μ' Ο ΜΝΗΜΗΣ. "ΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ Π  Τ
ΝΑ ΧΛΜ' ΜΒΜ ΚΜ ΝΕ Η "ΝΤΟΥΣ, 
 ΦΠΑ' ΣΤΟΝ ΤΕΜ" 
φ ἩΕΦΤΛΣΕ ΝΕ ΠΡΩΤΗ" ΑΝΑΤΡΟΠΗ  έ 
ν 3η ηερίοδοἶΖ
Π' καιἔβαλεἘαν”α στο'ματἶῖοαε'εγκλωβισμ
μέἶᾶ'εκεινη τη'στῖνμ”η σερτθσοΓέσκο
Τ :..έ»' , ι ι ϊ θ! Ι!
'ἙΤὅέκαταφ'ερ'ε'η'οιΤαδα! οχιἴνω» ει
'ῇΖντΟ|βτ5: ι«Φο|βομαατενα'κερδισου
αυτέ5“τι5 ομαὁεε» _
Ο ΑΑΣΚΑΡΗΣ
κνΡιΛι>Χοέ Στο~ι·ι-ιηεΔο
2. Δεκ
3. ηΑοκ
4. Πανιώνιοε
ηον τσΝ ηΛι-ιι:ηΝει
`”ν Ο ΦΦ
ι. ΜΜΜ -_ “
ΣΤΟΝ ΠΑΟ
ΠΗΓΑΝ... 5ΗΜεΡι-ι
' στα ηροηονηση5 Γκιοτ. Χέινζ
και Φελντέιν ηου το έριεαν... έξω
μετα την ήττα. ενώ φέρεται να έχουν
ξενυχτησει και ηριν απο το ρατ5
' Ετοιμοε ο ΜΜΜ