Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΛΒΒΛΙ`() 23 ΛΠΡΙΛΙ()Υ 20% ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5Ι7 ΤΙΜΗ: Ι.5ἑ
_· .ι .-ν· __¦·¦μ 4 >.
¦. ε . έ· ν'
' -`:.· ο < ι
ί ..Μ - “ ·
Στο οκαμνί για - “ 
 εκβιαομο 34 Ψ ι ·μ
 εισπρακιικε  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑιΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ειναι·.ρι<0ω-ιιΠιο.ἔι°
ΑΝ0ΙΧΤ0 ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΜΜ 6 χροΝιΑ ΜΝΗΜοΝιΑ
Με ΦΠΑ 24%· έμμεσους Φόρους¦ Αιχμάλωιοι των δανειστών
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ο' Μνήμες κόψιμο Των συνΤόξεων >ΣΕΛ.2-3,4 και ιιις εο
που «τρομάζουν»
το Μαξίμου
7 Ι .Ϊ ¦ἰ·` 7
Τα νέα μέΤρα “Ύ  
εν θα φέρουν Ώ
ΞΑΝΑ ΜΕ ΤΗ ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ 6ΑΝΛΤΟΥ Ε
·ΗκυΜΜΜΜ
Μν·Μοι458.Μς,Μ,
ΜμιανέαΜΜ
ΜΜΜΜΝΜ
Τι αλλαζει
ο Κυριάκος
ανο κόμμα
ε Μ Μεχρι ιωρα ὁανεισιήκαμε 276 ὁισ.
^` · και λαβαμε μετρα ώμους 79 δισ. 
“Ί ΜΤο χρέος, αντι να μειωθεί, αυξήθηκε,
'Μ=ΓΜΜ οι'Ελληνες υιιοφερουν. η Πισω 7
ΝΒ” ξαναβρίσκειαι σιο χειλος
αΠΛΕΥΣΗΕΛΕΥθΕΡ|ΑΣ»
ο ανένοοιος
Με Ζωής
ΠΑΝΣΤΡΑΤ'Α ΠΡΟΣΩΠ'ΚΟΤΗΤΩΝ
ῦ› _ Οι· ο Δίνουν εύσημα
ΚηρύγμαΤα εαιεαε 'ε
Ι ΣΤΟ ΑΜΜΟ .κ ιι||  4.4 '
π_ μισους σε “  σ Μωυιιςιν
 παράνομο Τζαμί  ' ¦ μυς “ΜΝΚ
_ και. κι,