Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Ξ8·Μ π ΠΜ η·
τι· ΜΜῳΜ
που ΜΜΜν·Μ
Μέχρι τον |0ὐν·ο θα αρχίσει ῦ κ
Το ΜΜΜ!!
σελ. 8
. 4 ' Ι η · Η Δ ·
ΧΩ] ΜΜΜ Μου ω1μυυ_υνωυ Μο Μ 8))
, γω ,
Ν' ῖ% °(3 Ψ   
 Γ)  χ πως 'Μ
· Ύ κ "ΝΙΝΟ"
σελ· ”49
Ι ` .ά
· · 'Η ¦ η'
ὅ χ )
-”  ώ
`·  · έ Υ "Ξ
, ' Ι
"'8"" ""'|" " Ζω"
ως ΜΜΜς ΜΜΜ
_` "  0·φἡμε8 θέλουν
η· > = τον ΠΜ να «κυ` η νπγἀ» την κόρη...
σελ. 25