Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Ηλεκτρο-σοκ" Φόροι και πιστωτική ασφυξία φέρνουν νέα "λουκέτα" στην αγοράRecognized text:
“Νιν-“λ   Σ ΙΑ νννννν.ιιιιει·ι8ιααι·
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2ΟΙ6 - ΕΤΟΣ 690 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20245 - ΤΙΜΗ Ι¦3Ι) ΕΥΡΩ
ΑΡΘΡΟ Τ0Υ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓ0Υ ΣΤΟΥΣ ΕΤ ΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΓΙΑ του Ρ0Λ0 ΤΟΥ ΤΑΜΕΙ0Υ
Νέο σκηνικό σύγκρουσπε Αλ. Τσίπρα-ΔΝΤ
Σε κοινή γραμμή με Μ. Σουλτ5 για το κλείσιμο Με αξιολόγησε
κανει το καθήκον του». αναφερει πρας. Παράλληλα. τονίζει ότι δα σε αλλαγή των Φορολογικών μεσε αρθρο του στους Η ο Αλ. Τσί- κατανοεί γιατί το Ταμείο επιμένει ταρρυθμίοεων› σελ. 8
, ¦γ ι γ μ, 
_ιγ Η 
ΑΠΟ το ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΩΡΕΑΝ
ΜΕ ΤΗΝ
«Διαψεὐσαμε τους καταστροΦολόγους. τώρα το ΔΝΤ πρέπει να
Φ Κλυδωνιομούς Προκαλεί
Η οικονομική όΦεοη Προκαλεί τριγμούς οτο λιανικό εμπόριο
«Ηλ8ΚΪρ0-00Κ»
Φόροι και Πιστωτική ασφυξία
φερνσυν νεο «λουκετα» στον αγορα
Ο Η επικεφαλής του ΔΝΤ ξεκαθαρισε ότι «είναι
αδύνατον να επιτευχθεί πρωτογενες πλεόνασμα 35% χωρίς πρωικες προσπαθειες»
«ο Μ μονομαΧοε»
Μ·πα·-ο·Μ·ι στα· τα· Μ Μ ΜΩΜ - Με
Ελἀφρυνσπ Χρέους, αλ- στίνΛαγκόρντ. Περισσόλό όχι κατ' ανάγκη με τερπ δουλεια ζήτησε ο
«κούρεμα» βλέπει π Κρι- Τζακ Λιου.
Ελλειμμο εμπιστοσὐνιιε
Βλέπει ο Ντόισελμπλουμ
Φ Η ΜΜΜ θα λαβει την επομενη δοση
μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας
Εξι ινστιτούτο κατα Σόιμιιλε
«ΕμφὐλΙΟς» ΟΤΙ]
Γερμανία για τα
επιτόκια τής ΕΚΤ
Ο Βέλα και απο Ε Νταισελμπλουμ για
το νερμα νικο οικονομικο μα που
Θέμα ΜΜἐθωε Αθήνα να στραφεί σε διο επικεφαλής του Βατο- αρθρωτικές μεταρρυθμίετοιιρ, ζατὡντας από την σεις› σελ. 3
Ο Επενδύσεις σε υποδομές ζητούν
τα ινστιτούτο απο το Βερολίνο > σελ. 7
Μ ότι Μ Ἡ Μ
ή τπώΧευσή της Ηλεκτρονικής ή ΜΜΜ σας να Μ νέα ως 9%
  με τους 4-50 εργαζόμενους ΜΑ Μ _ - “ΜΝ Μωαβ! ¦ Η Ἡἔ"@
. .ἑ~ήμΡἰ  Φ Φωνές απόγνωσης από την Με Β
· ι Ι  Π  αγορα για τα οερἰιαΙ οοτιιι·οΙ8 ·
¦"”"" Φ Σφοδρή κριτική από ΝΔ, Με ΜΜΜ
ι κΜ¦.“ΜΜ ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι. Τι απαντά “ο ωἔ&Μ
ί ο ΣΥΡΙΖΑ >σελ.4- 5 "'ΜἔΜ
Σήμερα η συναντηση με τον Ευκλ. Τσακαλὡτο ΜΜΜ ΠΑ Το 2015
Μ τ Μ τ Εσοδα 14.1 δισ.
ή κανετε ο χρονο, «αΦησαν»
το μήνυμα Λαγκαρντ ο' 291 εκατ·
τουριστες
ί Ο «Δεν θα Φύν0υμε απο την ωαδα¦ μπορεί . Σε 75|1εφώ η μέ" Με να αλλαξει ο τροπος συμμετοχής μας» ρήσια δαπάνη ανα τρωω
Το ΣόΒΒατο ο Από τα ΜΜΜ έσοδα. τα
34διαιΜΜαναΜτοΜ
στεςΜντπς££>οελ.6
ΑΠ0ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015
Καθαρό κέρδη
99.3 εκατ.
για την Εθνική
ΑσΦαλιστική
Φ Στα 104,4 εκατ. διαμορφώθπιαιν τα ιδια κεφαλαια
Φ Η εταιρεια ενισχυσε σαμα
Με την πελατειακή της
μου" › σελ. 9