Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Βαραίνει το κλίμαRecognized text:
'|@_Ε . . .
“ων-Μ  Σ ΙΑ γγννΜιιιει'ι8ιαηι·
|(ΛΟΗΜΕΡ|ΝΗ Ο"((ΙΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ - ΠΕΜΠΤΗ Ι4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20244 - ΤΙΜΗ 1,30 ΕΥΡΩ
ΝΑ |(ΛΕΙΣΕΙ. ΤΩΡΑ. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΜΜ. ΕΡΕΥΝΛ ΕΣΕΕ ΓΙΑ το ΕΜΠ0ΡΙ0
Υφεση ί% τσ 2Οί ὁ ¦ ?Μ Μ «Κλειστόν» λόγω κρίσπε
πρσΒλέπει τσ |ΟΒΕ Ξ ω Μ ένα στα 4 καταστήματα
, , ι °/9.` Μ Ι Ι
ΚατασφοΦικεςθαειναιγιατη τοΙΟΒΕ.Προσθετει όση κατα- Ξ "Μ Ξ `σΧ3·“ Περιορίζονται τα «λουκετα» χες τα κλειστα καταστηματα
χώρα οι συνέπειες. εάν δεν υ- σταση στην οικονομία θυμίζει ' ί Ξ Ξ .
παρξει συμφωνία. επισημαίνει ημερες του 2010 › σελ. 6
Μ ¦ στις κεντρικές εμπορικές αγο- ξειιερνοὐν ακόμη και το 40%
Μ Με Μ Μ Μ ως. Ωστόσο. σε πολλες περιο- του συνόλου > σελ. 7
2014 2015 2016
Συντελεστής 24% στο 23% Στην Ουασιγκτον μεταΦἐρεται η «μαχη» για αξιολόγηση και χρέος
Χαριστικπ βολη
για την αγορα  
τι αύξηση του ΦΠΑ , , Ι , .
.ΕρχΜωΜεςσε Αυστη ρα μηνυματα απο ΔΝἙ Βερολίνο. Κομισιον
εκατοντάδες προίόντα και υπηρεσίες
: ι ι ισ”
2012'13 Ἡ '152016
ο Σενάρια για εφαρμογη του μέτρου Κριστίν Λογκόρντ ΒόλφγκαΔκ Σόιμπλε Πιέρ ΜοσκοΒισί
απο το 2017|| και το 2018 > σελ. 5 ¦ Β ¦ λ ¦ |
Φο οι για Μονο υσπ Εφαρμοσιε
γ γ κ λ | | κ Ι Ι λ
κ γ γ γ Μ ·_/ ι, νεα ΠΟ |Τ|ΚΠ Π Π|ΟΤΠ ΤΠρΠΟΠ ΤωρΟ Ο 85 Τ|5
ο κ γ | κ |
η ι. 9/7 αΒεΒΟιΟτπτα Με συμφωνιαε μεταρρυθμισει5
/ τα ΔΩ Ω _/ · ή
.. ' _ «ο εκλογιιως κυκλος ' Απέκλεισε το Βερὡί- Τ ' ~ Μετα την επαναΦορα
ΑΠΟ Το ΣΑΒΒΑΤΟ | 'γ η τα ΜΜΜ αδιέξοδα νο πολιτικη λυση 'μ κι της συζήτησης περί
ί θα μπορουσαν να περι- στη διαπραγματευση. σαιτ απο τον κοινοΜ' κΑθΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΩΡΕΑΝ  πλεξουν την εΦαρμο- στέλνοντας μηνυμα τικό επίτροπο. η ΚομιΜΕ ΤΗΝ ' .ο γη των μέτρων». τονί- στην Αθηνα ότι πρέπει υιον ζητησε απο την
“ ζει το ΔΝἙ Αποῷευγει να εΦαρμοσθουν οσα Αθηνα να υπαρξει ταΗ το Ταμείο τις εκτιμη- συμΦωνηθηκαν το χεία πρόοδος σε όλα
' , σεις για την οικονομία. περασμένο καλοκαίρι. τα μέτωπα.
"ΜΜΜ Ρ· -· › σελ. 4
ΣυμΦωνησαν οτι πρεπει να κλεισει αμεσα η αξιολογηση ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΜωΙ"ΩΣ“
| | | Ι
Στπριξπ απο Φ ρ Ολαντ ω 'στ' 
° «λουκετο»
> 3:  Ρ Α εβαλε η
“ “τ τ ο ο ο η Ηλεκτρονικη
“--~ ,ε 7· . ι -_- Ο Ηεταιρεἰα κυρώθηκε
- “ ., σε κατασταση πτώχευσης
ο αυτό Μαίμερα τα 47
Ματῷατα της Μωβ
αλυσίδας Μεκφικών ειδών
Εχασε τη Μη επιβίωσης η να»
στη αλυσίδα «Ηλεκτρονική Αθηνών». Η μείωση της καταναλωσης. τα σαρκα' οοιιυο|8 και το
ασΦυκτικό πρόβλημα ρευστότητας οδήγησαν τη διοίκηση της
` εαιρείας να κηρύξει πτώκευση.
Το Σαββατο Οπως ανακοινώθηκε επίσημα.
«ο Μ μ°γ°μόχ°8» Σεκαλὁκλἰμαέγινεπσυνἀντπ- ότι π Ελλάδα εφαρμόζει πλή- να κλείσειτπνερΧόμενπ εβδο- απύ σήμερα κατεβάζουν ρολό
σατουΑλ. Τσίπρα μετονΓόλλο ρωστασυμφωνἰα. Ο Φρ. Ολἀντ μόδα. ΣήμεραπσυνόνωσπΑλ. και τα 47 καταστήματα> σελ. 11
Μ"“““”· ' ο Μ' Μ Μ Μ ”ΜΜΜ ` Μ Πρόεδρο. Κοινή εκτίμηση ήταν τόνισε ότι ααξιολόγπσπ πρέπει Τσίπρα - Μ. Σουλτς > σελ. 3