Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Νέο ΕΣΠΑ με επιδότηση έως 50.000€
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9ιι77ι γυειι978126ιι ιι ιιιι·
γ Σ ΕΣ©έ“η
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ή
   τι   
κγιιΕιιο ιιιοκ-οΛγΜιιιικοΣ
ΜΑΧΕΣ ΣΕ ιιΡΕΜιΕΡ ΛιΕκ.
|ΣΠΛΝ|Λ. ΜΠ0ΥΝΤΕΣΛ|ΓΚΛ)
ι "Τα ι
ΤΠ ζ Δ
ΕΕκιΝΑΕι Η ΥΠΟΒΟΛΗ Α|ΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 8 ΜΑΡΤ|0Υ
Νέο ΕΣΠΑ
με εΠιδότηση
έω5 50.000 θ
Τ0 ΠΡ0ΓΡΑΜΜΑ αφορα Πτυχιούχους
ΑΕ' για έναρξη εταιρίας με αντικείμενο
την ειδικότητα τους
ΣΧΕΔ|Ο ΠΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
100.000 ΜΕΤΑΝΑΣιοΝ η  ί
ΣΕ ι-ιοτ5Ροτ5 κΑι
ΞΕΝοΔοχΕιΑ
Εγισμένοι
ν Λ|ΚΛ|ΩΛΟΓΝἩΜ“|ο|Ε"| Ϊ Μ
¦ ¦ Π0|Α Ε|ΝΑ| τα κριτήρια, τα δικαιολο- ' πωΧΙωΧωως _ Δο ω ἄἶἶ“Μω
τ0υΠαχιστ0ν ια 6 ηνεε   οι   ~ ςἩ“Μω“Μ“
ότητες αναλογα με το αν οι Πτυχιούχοι ” 05η _ ι
είναι ανεργοι ή αυτοαΠασχολουμενοι
Ε|Δ|ΤίΟ ΕΝΘΕΤΟ 8ΣΕΠ|ΠΕΣ _
 η Αγκυρα «Προσκαλεί»
στρατιές μεταναστών αΠό
Αφρική και Ασία καταργώντας
τη βίζα εισόδου. Σχεδόν 2,7
εκατ. Πρόσφυγες στην Τουρκία
_ Σ ζ; ΣΣΣ χρηματοδότησης της Ελλαδας Προς την ΕυρώΠη για χιλιαδες
κοντέινερ, σκηνές, κρεβάτια, αλλά
και 10.000 Προσλήψεις αστυνομικών,
ιατρικού ΠροσωΠικοὐ, Πυροσβεστών
ΠΡ0ΣΛΠΨΕ|Σ - ΕΞΠΡΕΣ
ΣΕ ΔΗΜ0ΥΣ. ΥΠΟΥΡΓΕ|Α.
ΔΕΗ. ΕΥΔΑΠ. ΕΛ.ΠΕ.
Ἐ0 ΠΜΒΩΛΑι0ΤΡ5ωι Πα να ΛικΑιοενΝΠΣ
74 ΜληΨεις-εζηρες σε δήμους
υπουργεία. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΜΠΕ.
ΧΑΟΣ ΠΑ' ΕΠΕ|Σ0Δ|Α ΣΤΗΝ Ε|Δ0ΜΕΝΗ, ΣΥΝΩΣΠΣΜΟΣ ΕΠΣ ΠΛΑΤΕ|ΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Β ΣΕΛ|ΔΕΣ ΡΕΠ0ΡΤΑΖ  Ξ=-Τἶ 
ΤΠ ΠΕΑ “Ε έ  ΠΜΠΛΠΤΠ 90 ΕΚΑΠ ΠΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕ| Τ|Σ ΕΠ|ΚΠΥΡ|ΚΕΣ ΤΠΥ ΜΑΡΤ|ΠΥΤ τι
ί'^ ' 7 ~ π π
ΕΒΕΝ-ΒΤ ι,
ζ, τ  “Η
Η δικαίωση του Ντι
ΕΞ: ΞΕΡΩ   ί-Τ_”_[ἶΪ.”
ΠΛΝΕΛΛΛΔ|κΕΣ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κλ[λλλΛΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕ'
ΕΣ;;;:-::;;τι:::ι. .. ::;.¦1;:α;:;:ι:
Η ΒΕΡΠΝΛ ΒΑΖΕ| ΛΟΥΚΕΤΠ
ΣΤΑ κΕΜΠΑΠΤΖ|Δ|κΑ
ῖ> ΣΕβ. ΤΖ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα