Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Μεναβαπκή ΜΜΜ για τη
πωληση νων ευαίσθητων
κόκκινων δανείων θέλω η Ελλάδα
ΔΙΚΟΙ-ΡΑΦΙΑ
ΣΥΝΟΛ|ΚΑ2.θΞ9'Ε|ΝΜ Ο' ΕΡΓΑΖΟΜΕΝὸ|“ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΜΜΜ Δεν ω      
Ο' ΒΟΥΛΓΑΡΟ| ΑΠΟ ΤΗ Μ|Λ Ο' ΕΛΛΗΝΕΣ
` ΜΜΜ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ
Σνοως δρόοως
και πάλι
ο· «γραβάτες»
Εόαῳαν·Μα
0·ΜωΜ
ωΜΜΜΜ,Μ