Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Εκρηκτική" άνοδος στο Χ.Α. με τις τράπεζες στο +25%Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ|Δ Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΜΜΕΡ|ΔΔ
τι>ιτι-ι "6 ΦεΒι>ονΑι>ιοΥ 20Τ6 _
27ος χι>ΟΝΟΣ - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5630
οι Δείκτες της ημερας Γενικός Δείκτης κίνηση Μετοχών
ΨἩἩ.ΧήΜ°"$"ή°.9' Τ|ΜΗ Ι .5 €
ΓΔ. 48'¦92
ΓεναοςΔείκπις στα Με ρω Ανοδικές 86
Π8Ε/κΑ.Μοοθορ 131.55 μια Μ ____  ...................... ..
Μ” επιτάχυνση 587.81 τοστ  ή; καΐκια 32
π8ΜΑΜυΜοω 1.122.111 ορια Μ ................................... ..
ΜΑΔιωνωςπω 1.120.07 των. Μ ΜΜΜ ή 8
Ημερήσιο ΜΜΜ ΜΜΜ-Μ. κι. 1.882.47 ο.1εχ Με τη Μ σε Μ .......................................... ..
ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΕ Η Ο. ΝΟΟΥ: «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕ| ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΠΑ ΝΕΑ ΑΝΑΚΕΦΑΑΑ|ΟΠΟ|ΗΣΗ»
ιιΕ|(Ρ|·||(Τ||(|·|» ΑΝΟΔΟΣ
στο ΧΑ. με τις τράπεζες στο +25%
«Αναρριχήθηκε» πάνω από
 το χειήάκι τους!
τις 480
ε ένα ισχυρό εοιηε σερί( των αγοραστών. το οποία διαφοροποίησε πλήρως το "μίζερο" σκηνικό των τελευταίων ημερών. ξεκίνησε η
νέα εβδομάδα για το ελληνικό χρηματιστήριο. Τις βασικές αφορμές για την ανατροπή του αρνητικού κλίματος έδωσαν οι ασιατικές αγορές και το φωτιά
των ευρωπσά κών αγορών. που ακολούθησε με κέρδη άνω του 2.50% και είχε
σαν επίκεντρο τον τραπεζικό κλάδο. ενώ σιγουρα άκρως υποστηρικτικά λει
` ` . τούργησε η παρατεταμένη πτώση των
τελευταίων ημερών και τα πρωτοφανή
επίπεδα τιμών που διαμόρφωσαν αρκετοί τίτλοι και δείκτες σηματωροί. Εν
ο ·· δεικτικό του κλίματος που επικράτησε
είναι το γεγονός ότι καμία μετοχή στον
25άρη δεν έκλεισε με πτώση. αντίθετα η
πλειοψηφία των ισχυρών τίτλων σημείωσε εντυπωσιακά κέρδη με τις τράπεζες να επιδεικνύουν ηγετικό ρόλο στο
ξαφνικό τεδ0υηό. Εξέλιξη φυσικά. που
δεν εξέπληξε αν ληφθούν υπόψη η καταβαράθρωση των αποτιμήσεων στις
τελευταίες συνεδριάσεις και οι ανυπο
μσνόδες σ ΓΔ. με +7.ΔΟ%
ποστηρικτικά στις διαθέσεις των αγοραστών λειτούργησαν και οι δηλώσεις
της επικεφαλής του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Οεηίε|ε Νουγ. σύμφωναμε τις οποίες δεν υπάρχει κανέναςλόγος για νέα ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών μετά την τελευταία
κεφαλαιακή τους ενίσχυση ύψους Τ4.4
δισ. ευρώ. Έτσι. με τους αγοραστέςναεπιστρέφουν από νωρίς και τις κινήσεις
εδώ· εονετίηΒ να ενδυναμώνουν την ένταση της ανόδου ο τραπεζικός δείκτης
πέρασε πάνω από τις 31 μονάδες βγάζοντας αντίδραση έως τις 31.76μονάδες για να τερματίσει τελικά στις 31 .35
μονάδες σημειώνοντας εντυπωσιακή
κίνηση στο +24.75%αλλά και την δεύτερη κατά σειρά θετική συνεδρίαση. Ως εκ
τούτου η ισχυρή αντίδραση του ΕΔ. ήταν μια αναμενόμενη εξελιξη και μάλιστα βρήκε σημαντικούς συμμάχους και
εκτός τραπεζικού ταμπλό. με αποτέλεσμα να επιστρέψει με ευκολία πάνω από τις 480 μονάδες βελτιώνοντας την
τεχνική του εικόνα. και με κίνηση συγκεκριμένα έως τις 49Τ .63 μονάδες και κλεί
Με: λόγιστεςζημίεςσταχαρταρυλάκιαπου αιμα στις 487.92 μονάδες υψηλότερα
παρέμειναν κοντά τους. ενώ σιγουρα υ- κατά 7.40%. Σελ"
Ζ. Τκάμπριεή: Επείγουσα Τις προτάσεις τους Εκτακτη χρηματοδότηση
εδάφρυνση του χρέους κατέθεσαν οι αγρότες 12.7 εκατ. προς Εήηάδα
Η Εήήόδα δεν πρέπει να βγει από τη Τις θέτουν ως βαση για διόήσγο Για δημιουργία εγκαταστάσεων υποδοχής
Σέγκεν. προειδσησιεί την ΕΕ. οι 5 με την κυβέρνηση τα ο προσφύγων στην ενδοχώρα τα ο
) Ο|ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟ^|Τ'ΚΗ 3-5 ι
Τα καθαρα εσαόα ανήήθαν
σε Δ.2ίθ δισ.. αυξημένα
κατα ΤΟΛΟ: τα. :τ
ΕΥΡΩΒ ο.ει21€ ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας Σελ. 13
  ...Μέ τὸ
ί ἶ#ἄ θω
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπήό
Σελ. |2-Τ5
Μ. Ντράγκι:
Τα ΝΡ|.5 «κάειδί»
για το πρόγραμμα
Η διαχείρισή τους θα κρίνει
την εηιτυχίσ του ω 7
ΔΕΗ: Ευρωπαϊκές
συνεργασίες
στους στόχους
Για τη μονάδα Μεήίτης ιι και
τον ΑΗΣ Αμυνταίου ω ο
Σχεδιάζει νέα
επένδυση
ο Δ. Κούτρας
Προωθεί την αξιοποίηση
κοιτάσματος χρωμίτη Με ο
Δ|ΕΘΝΗ
Ετοιμη να δράσει
η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα
Μ. Ντρόγκι: ισχυρότερες σι
τράπεζες της Ευρωζώνης τα σ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “ΤΟ-26