Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Νέο κόλπο με τις εισφορές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ _ χ
Μ μῦΕῷΣ]] ΕΣΣΔ
ΑΤΡ Μητοῖ-ηΑο
ηΑοκ-ηΑΝιΩΝιοΣ
ι Γ0ΥΕΣΤΧΛΜ-Λ|ΒΕΡΠ0ΥΛ
ΑΤ  ΤΠ]ἶ)ἶἐ;:ἶἱζ]Η
ΕΠ|ΒΑΡΥΝΣΕ|Σ ΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ|ΕΣ
ΜΕ Ε|Σ0Δ|·|ΜΑΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΤΟ.ΟΟΟ€
Π Γ
ΜΠΑΧΑΛΟ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ”
Ο ΚΑΜΜΕΝ0Σ Α|'|Ε|ΛΕ|
ΜΕ κΑΛ|'|ΕΣ κΑι
Ο ΤΣ||ΤΡΑΣ Δ|ΑωΕΥΔΕ|
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΕΡΑΝ|·|!
|·| ΕΝΑΛΛΑΚΤ|Κ|·|
|'|Ρ0'|'ΑΣ|·|
Κατρούγκαλού φέρνει
αύξηση φόρων εισφορών για μηχανικούς,
γιατρούς, δικηγόρους
ΣΤΟ Τ989 ΕΠΕΣΤΡΕψΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤ|·|Ρ|Ο
ΜΕΤΑ Τι-ι χΘΕΣιΝι-ι ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ιιιιιιΤ3
Ε|'||ΒΑΡΥΝΣΕ|Σ
ΕΩΣ 2,75% για εισόδημα
μέχρι 2ο.οοο Ε, έως 15%
για εισόδημα μέχρι 30.000€
και 34% για εισόδημα ανω
των 50.000 €
ΠροωΘούν ·  τι ε ι
κοινες Σ  __ ξ_ __ ,εμ
ηεριηοῆίες ί ]α Ψα αν.Πν·γ00ν;ῳ
στο ΑΜΜΟ  ¦ Γ ι 15μ000“ηαιδιύ!';ἔ
με«ομηρέῆα» τή _τ -·ζ · _” φ.  τα   7”τ
ΝΑΤΟ ° ” “ >
«Να τηρήσει
και η Εύρὡηη
τις δεσμεύσεις 
της» ΕΣ
Ε :Εύ-μ ““ιπ.
”ΕΞ ΕΡΓΞΞ]ΞΣ
18.500
ΠΡΟΣΛΗιυΕιΣ
ΕηοχικΩΝ
ΣΕ 49 ΔηΜογΣ
Ξεκινούν από τον Μάρτιο ο| αιτήσεις
Ο Ποια είναι τα κριτηρια εηιῆογης
Ε Εἰ'- ΜΜΜ..
Ερχονται 18.500 πωλητες σε 59
δήμους μέσα) κοινΜΜὐς Μοῳε
ξ ιωιΜηωσ Μ·ιτΕωιαΜιττ6Μ
ΟΕ Π::ῶΞΗΤΞΞ Πιο ν “ωῳΞ
ΥΓ'. ΠΑ|ΔΕ|ΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΑΕ|Α
ΠΑ ΤΗ ΓΡ||-||·|
60 ΜΑΜΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ, 4 ΠΑ|Δ|Α ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ
?εφ κ ¦- “η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα