Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Οι "πλούσιοι" των €22.000!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
θΕΑΤΡ|ΚΕΣ
ΑΜ ΠΑΡΑΠΑΣΕ|Σ
 Δύο.
εισιτηρια
@τωρα στην τ!μΠ
και - “δ του ενοε
ΜΜΜ / `ὶῖἑῖζῖδκ οσων
Μ Δ ΜΜΜ (1957-2009)
ΕΚΔΟΤΗΣ: Η!” ". "Μ
ΚΥΡΙΛΚ|·|Σ
Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. ΜΜΟ”
|ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ|ΟΣ ΜΜιτΡΑκι-ιΣ Μ 7 Μ'Μ Μ' κεντρικό γρααΠ: ΜαΜΜ 80. Αθήνα 115 28 © το ΒΗΜΑ ΑΙ 
Ετσε ιδρυσεωε 1922 με· Λαικα Ζωα». Μ στα ΜΜΜ Θ 211 385.7000. Ειμαι: ΜΜΜιΜσ Εκ6ι6εται από τον Δημοσιογραφικό
Ετσε 950 - Αριθ. 16439 Ανατολη 07.25 - Δαση 17.54. Σεληνη 29 ημερών ΜΜΜ Παρα/Μ.ωνιΜσ οργανισμό Μμπρόκπ ΑΕ. Τ'ΜΗ€2.ω
Πωσ τι Εφορἰα αντιμετωτιἰΖει τουσ ιτολἱτεΞ στον καιρο του ΣΥΡΙΖΑ
Οι «πλουσιοι» των €ΖΖ.ΟΟΟ!
ο Η νέα ενιαία φοροι<λίμακα για ο Στο 32% και 37% οι συντελε- ο Επιβαρὐνσεις για τους
μισθωτούς. συνταξιούχους και στες για τα μεσαία εισοδήμα- ιδιοκτητες ακινητων,
ελεύθερους ειταγγελματιες τα, στο 50%οανὡτατος στα μαλακα οι αγροτες
Ν|κΟΛΑ ΓΚΡΟΥΕΦΣΚ| ΚΕΜΑΡ'ΠΕΡΑ
ΠαΣοΚ και 
Ποταμι. Ο 
συΖπτουν αλλα 
δεν μπορουν...
Γ ΡΑΜΜΗΣ...
ΣΕΛ|ΔΑΑ12
___ =Τ έ;;;
Με) ΜΑΜ' ' ΣΤΑΥΡΟΥ ΡιλΨγΧΑΡΗ
_ · .. έ κ.. __ _ __ ο Βήμα» την
Αποκτιρυσσει Π“Υε γω ι - εε · < ο - · . ή .ο «Τπερασμένη
Ν αλ ο αποσυρσΠ “το ΟΠρωθυπ0ιΙρνύς` μπροστάσπςΜειες ΜΜΜ του (απογραφια από το 2013) Κυριακή έθεσε το
Τον υτρωτισμο, · ζήτημα της ενδε. . χαρτονομισματα ,
αλλα ετιιμενει των 500 ευρώ Β . Τ . χομενης πἘ›λσφυ. γης στις κ πες.
Ν στο ονομα ᾶΠ ψαΧνει Ο Κ. σιτιρα$ ΜΜΜΜ
ΣΕΛιΔεΣΑ14-15 ΣΕΛ·ΔΑΑ8 ΣΕΛιΔεΣΜ-5
,Ξ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ γ Ο ή · ι .7 ” 7
ΞΞ , Τωρα «Η λογοτεχνια Η Ανταρκτική _  _ ; ε ;τ ; 
Ζε ΜΟΝΗ" όλα. ειναι ουρανιο κρυβει πλουσια   τ ε
==-ἔ: > τόξο και τι Ζωή κατω απο ή ο 7  ή ή
Ξ: ο γραφή λυτρωσιι» τους» παγου8
έ ΟΠΕ
ο - Ηκορυφαία αμερικανίδα Ενας κρυφός κόσμος με
7 συγγραφέας, βραβείο πρωτόγονες μορφές ζω·
Μ Μ Μ Μ Νομπέλ 1993 και ομότιμη ής βρίσκεται κατω από την
καθηγήτρια στο Πρίνστον, παγωμένη ήπειρο. Οι επιμιλαει στο Βήμα» για τα τε- ` στημονικες αποστολές με
λειπαία μυθιστορήματα της, τα ευρήματα τους αλλαζουν Ϊ
'Μ τον ρόλ0τηςλογσιεΜας, την ι την αντίληψη που είχαμε, ενώ Ι
οικουμενικότητα της αφήγη- | μπορουν να ενισχύσουν τις ι
σης και το «λευκό» βλέμμα Γ προσπαθειες για την αναζή- λ
κι" ω ση Η Π Μ Μ στην ιστορία και στη συγχρο- ¦ τηση ζωής αλλου στο ηλιακό
νη Αμερική. οιΒΛιΑ.ΣεΛιΔεΣψ5 ' μας σύστημα. ΣελιΔεΣ+6