Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Η Δ  η
¦- Πέθ ρ|.θ55 Σάββατο 23.1.2ο16·Αρ.ΦὐῇΗου599
ΞΟΕ|Α|_ Ϊ
 τοχΠτηΘ.9τ ρ8ῇ85|ὡΜο.9Γ · “|ς8τῇτ5Θ.9τ · Ό8£|ς5τ89Θ24.9Γ
Π ¦ ' -¦Πκ_ Ή
 ά ·.: ά “ Ί Μ ..1 ι
=·#|_ Χρονο9_Σι·ωζ" Ή “Θ · = 
 ε;  :_ ·· :ζ “ κ· ί
θΕΣΣΑΛΟΝ|ΚΕ|Σ ΜΟΔ|ΑΝΟ ΝΕΟ' ΑΓΡΟΤΕΣ
Ταΐζουν γεμιστ9 κα' Η ξακουστή αγορά Που Από τα ΑΕ'. στα χωρἀφ|α
γυρο την... ΚΜ! φανει.. επενδυτε5 κο' τα μΠῆόκα Με Β. Εῆῆἀδοε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα