Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κούρεμα τεκμηρίων στα "ρετιρέ"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτετηΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Η ΡοννΕιι
Ξετ·υ·ί|ν ΞοΠίςεε Ρουέν Ηε||οε ΑΕ.
Τει.: +30 210 6728890
ειπα": ιηίο@οοΜι·-ηει|85.σ
Μ.ροΝσ-ηε"85σ
Παρασκευη 22 Ιανουαρίου 2016 /τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕπιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:91ο · Αριθμός φύλλου: 25.978
Γιώργος |'|ιτσιλιὶς
νέος γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΗΟΜΕ!)
'.ῦΑ|Σ.ΕΥΡΩ
Γάλλος πρωθυπουργός
Μανουέλ Βαλς
[Η ποιου Ζω 5] Μειώσεις έως 28,6 % μετά την αναδ ρομικΠ αναΠροσα ρμογΠ των αντικειμενικών αξιών των ακινητων
Κού ρεμα τεκμηρίων στα «ρετιρέ»
ΥΠΟΙΚ: Μικρό ψαλίδισμα των Ποσοστών μείωσης στις αξίες λίγο Πριν αΠό τη δημοσίευση στο ΦΕΚ
σημερα στη Ν
Υφεση 1,5% «βλέΠει»
το ΙΟΒΕ για το 2016
Αβεβαιότητες και ρίσκα εντοπίζει στην οικονομία
του 20ί 6 το |ΟΒΕ, στην τριμηνιαία έκθεση του,
ενω κλειδί είναι η ίη αξιολόγηση. Γ'ροβλέπει ύφεση
ί,5%, στο συνολο του έτους, αυξηση της ανεργίας,
νέα συρρίκνωση της ιδιωτικός κατανόλωσης, ενώ
χαρακτηρίζει τις επενδυσεις «αδύναμο σημείο». >3
Ο. ΦΕΣΣΑΣ
|(|ΝΑΥΝ0Σ
|'|ΑΡΑΤΑΣ|·|Σ
Τ|·|Σ ΥΦΕΣ|Α|(|·|Σ
Ρ0|'||·|Σ >3
Ελληνικα κρατικό ομόλογα
σε ανελέητο “σφυροκόπημα»
Συνεχίσθηκε και χθες το ανελέητο «σφυροκόπημα»
των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του ομολόγου ληξης το 20] 7 να
«εκτοξεύεται» στο ί4,6% και την απόδοση του
10ετους να παραμένει κοντα στα υψηλότερα επίπεδα από τον Αυγουστο, ξεπερνώντας
ενδοσυνεδριακό το ί0%. Η τιμη του 10ετους
καταποντίστηκε στα 63 σεντ. >2ί
ΕΕΕ: |·| Κ0Ρ||Σ|0Ν ΧΑΡΑΣΣΕ|
ΡΟΤΑ ΦΥΓΗΣ Τ|·|Σ ΝΑΥΤ|Α|ΑΣ
Α|'|0 Τ|·|Ν ΕΥΡΩΠΗ >ι4
ΕΞΑΓΩΓΕ|Σ: 3,5 Α|Σ. ΕΥΡΩ
|'|Α|·|ΓΡ|Α ΣΤΟ ΑΕ|'|
Α|'|0 ΤΑ ΕΑΡ|ΤΑ|. £0ΝΤΡ0|.5 >12
58ιΡ: ΑΝΑΒΑθΡ||Σ|·|
Τ|·|Σ ΕΑΑ|·|Ν||(|·|Σ 0||(0Ν0Ρ||ΑΣ
ΜΕΤΑ Τ|·|Ν ΑΞ|0Α0Γ|·|Σ|·|
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ >4
ΝΕ ΡΥθΡ|0ΥΣ '| 2,2% ΕΤΡΕΞΑΝ
ΤΑ ΑΤΤ||(Α |'|0ΑΥ|(ΑΤΑΣΤ|·|ΝΑΤΑ >17
Κούρεμα των τεκμηρίων διαβίωσης του φορολογικού έτους 201 5 για τις κατοικίες χιλιάδων φορολογουμένων Προκαλεί η αναδ ρομικη μείωση των ανΠκειμενικών αξιών των ακινητων, αΠό την 2 1 η Μαίου 201 5. Ειδικότερα, σε όσες Περιοχές Πις Χώρας οι
αντικειμενικές αξίες των ακινητων μετά τις μειώσεις
Πέφτουν κάτω αΠό το όριο των 2.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, τα τεκμηρια διαβίωσης των κατοικιών χάνουν την Προσαύξηση του 40% και έτσι
μειώνονται αυτόματα κατά Ποσοστό 28,6%. Με βάση την κλιμάκωση των τιμών, οι Περιοχές Που εΠωφελούνται είναι η Αθηνα, η Θεσσαλονίκη, το Ελληνικό, η Νέα Ερυθραία, το Παλαιό Φάληρο, ο Πειραιάς, η Βούλα, η Βουλιαγμένη, το Πόρτο Ράφτη,
οι ΣΠέτσες, ηΥδρα και ορισμένες άλλες ακόμη αστικές Περιοχές. Η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης
κατοικιών θα ΠρέΠει να ισχύ σει αναδρομικά αΠό την
21η Μαίου 201 5. Ωστόσο, ανάλογα με το Πώς ακρι
βώς θα ερμηνεύσει το ΥΠΟΙΚ την ισχύουσα νομοθεσία, μΠορεί να ισχύσει για όλο το έτος 2015 ηγια
Χρονικό διάστημα '7 μηνών εντός του 201 5. Στο μεταξύ, όΠως ΠροκύΠτει αΠό το τελικό κείμενο της
υΠου ργικης αΠόφασης, η ΠολιΠκό ηγεσία του υΠ.
Οικονομικών έκανε ένα μικρό «κούρεμα» κατά 1
έως 5 μονάδες στα Ποσοστό μείωσης των αντικειμενικών τιμών λίγο Πριν στείλει την αΠόφαση για
δημοσίευ ση στην Εφημερίδα της Κυ βε ρνησεως_ >6
Κριστίν Λαγκαρντ
Μεταρρυθμίσεις και Χρέος
για Παραμονή στο Πρόγραμμα εΠιοτροφΠς στην Ελλάδα
[ΓΣΕΒΕΕ]
Αναγκαστικές
ρευστοΠοιΠσεις
αΠό 400.000
νοικοκυ ριά
Να ρευστοΠοιΠσουν Περιουσιακά στοιχεία για να ανταΠοκριθούν στις τρέχουσες υΠοχρεώσεις τους (δάνεια, φορολογία κ.ά.) αναγκάστηκαν 400.000 νοικοκυ ριά το 201 5. Την ίδια ώρα, τέσσερα στα
δέκα νοικοκυ ριά διαβιούν με ετΠσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000
ευρώ, ενώ σε Ποσοστό 51,8% τα νοικοκυ ριά έχουν ως κυριότερη Πηγη εισοδήματος τη σύνταξη. >ί ί
ΨυχροΠολεμικό
κλίμα στο Νταβός
Αλέξης Τσίπρας
ΚάΠοιες χώρες ΠρέΠει να εφαρμόσουμε
ζόΠισαν αυτά Που
τη συμμετοχη συμφωνήσαμε,
του ΔΝΤ κι εμείς «είναι η εφαρμογή,
το αΠοδεΧθΠκαμε ανόητε»
θεσμοί
|·| απαντησ
της νραβΜ
Με ογκώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κιθαρα της Αθηνας αντέδρασαν
χθες οι επιστημονικοί φορείς στο νέα νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Στο
Συνταγμα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, δικηγόροι και μηχανικοί κρέμασαν σε ένα
δέντρο μπροστα από τη Βουλη τις γραβότες τους και τα κράνη τους. > ί Ο
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
Ανοικτό η ημερομηνία
Οργανώνουν
μΠλόκα
σε όλη
την Ελλάδα
Με χιλιάδες τρακτέρ Παραταγμένα σε
κομβικά σημεία στο εΠαρχιακό δίκτυο
όλης της χώρας -μόνο στον κόμβο της Νίκαιας ξεΠερνούσαν χθες τις 2.000-, οι
αγρότες αυξάνουν την Πίεση Προς την
κυβέρνηση, διεκδικώντας αΠόσυ ροη των
μέτρων της ασφαλιστικός μεταρρύθμισης Που Προωθείται και αΠειλεί να ανατρέφει τα σημερινά δεδομένα σε όλο το
φάσμα του αγροδιατροφικού τομέα. >9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα