Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Έχεις ένσημα στον ΣΥΡΙΖΑ, διορίζεσαι στο Δημόσιο!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
?ΠΠ ΠΑ Ρἔἐ]=Π
ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΣΕ |ΤΑΑ|Α. |Σ|-|ΑΝ|Α.
ΓΑΑΑ|Α κΑ| ΑΓΓΑ|Α
ΡΕΣ|ΤΑΛ κγΝίΣΜογ ΑΠΟ των ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ  __  
ΝΕολλίλΣ ΠΑ ΠΣ οίκοΓΕΝΕίΛκΕΣ ΠροΣλΠψΕ|Σ ι_4ο2 οΕΣΕιΣ
ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ,
Α|ΜΕΝ|κΟ,
ΕΧε|8 ένσ Π μ Η ` αν ακακία
Ποιες ειδικότητες ζητούνται,
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ '
-:] Π ΕΥΠ 
Ποια είναι τα κριτήρια για
   Ζ Λ Ψ ' ,1 Η ί, ; 'τίγκα
δισρίζεσαι στο Δημόσισ!ς ° ί
υΠσυμγεία_ ηΜ.ΜωΕΥΜ
ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ επικαλέστηκε το αριστερό Παρελθόν ΣΑΛ0Σ αΠό τις εκατονταδες τοΠοθετΠσεις μετατης οικογένειας του, ο |ασονας Σχινας εΠιμένει ότι δεν κλΠτών, οι οΠοίες, σύμφωνα με τον γραμματέα της
είναι ρουσφέτια οι διορισμοί του αδελφού του, της Νεολαίας, έχουν Πολιτικό χαρακτήρα γιατί το δόγμα
μητέρας του και της φίλης του σε υΠουργικό γραφεία είναι: «Πρώτα το κόμμα, τα Παντα για το κόμμα»
η οΛι-ιι-ιΑΠοΛοΓιΑτον ^ .
Σν2ντοκτοΝον ' ι
Σταη ΑΝΑκι>ιτι-ι κο2ΑΝιιΣ Ο  '
ί ,ΔΓ
ιΑ το ΦΡικιΑΣ'ι·ικο ΕΓΚΛΗΜΑ λ
φ-ς· · Δ "ι κι
· · . Ώ `
(ῖ])£ΕΡΤΜ]ΞΕ ΤΟ Ε:ΊΞΔΡΕΞί=ΘΠΠΤ;ΠΠΠἐ
Ε|ΔΥΜ|Π ΤΟΥ ΠΡ|'|(||Μ ΜΡ'
. ί ·
- ι κΒ ι.
μ; __ "+'. ο? “ ,~
Η· ο". _ '· σ  . με]
) “ΣΟ “ζῖΡἶΞἘΞ[Ξ[ ΠΕ ΕΞΟΔΟ  ὅ»
“ί ι-ι' Ανθιἶ είχε ΤΩΡΑ ο
Μίνα απόπειρα τὶΕΜ%ἔ
./,9“ϊ0κϊ0νί“Μ , το ΔΝΤ ΓιΑ ΝΕο
 '  · ΜΝΗΜ0Ν|0
Σ ηΠΠΠη
ί( ιο!κΞἐμίΠιΝΠ
;“ΠῖίΠΜ©Σ ΣΕΠΠΕ
Στους «4» της ΕυρὡΠΠς
ηεθνικήομόδαΠόῆο ' ί  “τη ·· 
` . .
· - - . - τ · Β . 'ς .-.ὴ Σ Σ ζ
ΣΕΒ). 22  ί “ΕΦ 4: ` ν Ν' Ό? ' ' ' ` Α· ' Δὲ£Ρ_“ Πάω, Ξ!
ΜΟΣ|άΟΒ|Σ|: «Η Κομισιόν Περιμένει στοιχεία
για ασφαῆιοτικό, δημοσιονομικό»
Ο ΠΑΑΤΑΝ|ΑΣ ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΣΕΡ| Ν|κΩΝ ΤΟΥ ΟΑΥΜΠ|ΑκΟΥΞΨ* Ματ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα