Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το τελικό σχέδιο για το νέο ασφαλιστικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
3' ΔΕΚΕΜΒΡ|0Υ 20ί5
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '02 59
'ΕΖ¦“
.γω γ
ΗΤΤΑ 82-75
Λύγισε
ο Παναθηναϊκόε
στΠν ΠόλΠ
 Η. |8
"ΕΕΣ ΚΥΜΗΣ
ΠΙΝ" ΣΤΟ"
ΕΡ"ΤΒ|'Λ'|
Η αστυνομικόε
Πού γραφει
Παραμύθια
Τα έσοδα αΠό το βιβλίο
θα διατεθούν για τοι18
Πρόσφυγε5. :-:¦ι3
ΡιΖικΗ ΜΕΤΑΡΡΥθΜ|ΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ Η ΑΞΟΝΕΣ
ΤΠ ΤΕΛ||(Β ΣΧΕΛ|Β
για τσ νέα Ασφαλιστικό
' Χωρίε Περίοδο χόριτοε ο νέοε ύΠολογισμόε
των συντάξεων ' Με νέο τύΠσ ο Προσδιορισμόε
του εφόΠαξ Π ψαλίδι έω5 30% στο μέρισμα των
δΠμοσίων ύΠαλλήλων
Π Αύξήσει5 των εισφορών για τούε εργοδότε5
κοιταμε εργαζομένούε Π Πρόσθετοι Πόροι αΠό
τραΠεζικέ5 συναλλαγέε. τυχερό Παιχνίδια και
Πρόστιμα
ΚΟΚΚ|ΝΗ ΓΡΑΜΜΗ κΑι ΠΑ Τ'Σ ΕΠικονΡικΕΣ Πι5-ι6. 25
Δ|ΑΦΗΜ|ΣΗ · ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Σινιέ βανδαλισμό8
στα έργα του Φειδία
Δι ι:
 ~ εε :Πιτ ΖΕΣιιι
ο · “ ιι 6 ε  :ΜΜΜ Πι
· ' °  -ῖ“ΥΣΠΡ9ΣΦΥιΕι;
Ι ΠΛΑΤΕ|Α ΒικτΩΡιΑΣ »4-5
ΕΠΕ|ΤΑ ΑΠΟ 6 ΧΡ0Ν|Α κΡιΣΗΣ
Το μέλλον των Παιδιών
φοβίζει τοι18 Ελληνεε
))'4. 2?