Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σπο δαυ1
υπο ευη
_τ_/Ρ·ω:ῳ@¦ ψ]:Ζ
ο|(αμΜυσο
ΔΡ. ΦΥΛ. 5313 ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 205 ΠΝ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30
Μου Σω ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Σ0Υ'|ΕΡ ΜΝΑΣ; ΝΕΡΑ!
ω ΜῇΨΜἩΑἶ “ 8· άγνωσττ2ΐ ΒΡΩ· ο ε·ἩΨεΜΜ ΜΝ 51%Δ ΓΓ]
 ὅ έ Μ" · ΜΜΕ' - έ ε~ “Ξ ί".
Φ; γ. - Μ" ἩυυΜΜω ΜΜΜ ..των “2. ΙΜΟ"
]έυμυτηνῇ!
Εκτός αποστολής
_ =%=ἐἴἐτωμος
ο Μποτία
θε μή
υπο οχή
. ΑλεξανδρουΠολη
τ οπότουΞ@υλους
` τωσυΜυυ
  Χ έ. Ξ Α 1 
 ἴζευμτ;Ξ “ της ,
.  Ο Ρ  Μεουμμυχοτ0νκυομοτου00λυμΜκὸ£
ψυχνει στο Ρεντη την 19η Μι του επί του ΠΑΟ στο
ο Αμερικανός έλυσε το
. . Ξ , τελευτυίυ 20 ντέρμπι (21:00. /5 3)
σ"μ9°λ°'ο το!! με τ']ν ΜΝ' 6 ·Πως ο θρύλος β(¦ζε¦ 'Γιο το τιυ0λυτο ο' υνυυ<ες στην Κυψέλη κοντρυ
λμ"αο και @πανω σημερα Δ τ π  σε όλους στις “φυσικο (1 :00, Με 3)
` Ν ΠΟΥ Πε·ρῳα για να · Η χειΩοπἑὁες» πυρά τ _ έ 
~δ·ευθετησε· τα τυπ·κα της κ ηςἩυιουσίες τ γ _ _ _ 
'7 -· τ '¦ < Α
Ά κ σ“ὅἶωνί“ςἔω με το” . ΜΒ “°ῦ “Εξ““ἔΗἑχἴἑἄἔυἙλ0ς ο Μ γ! 1 νίκησε“ 1955; πω' έ .
" · Β > .β “Γ τ' τ Ε
_ Η μ ΜΒ  ΜΒΜ Φάληρο κατ6ἔΜνε το% ΜΒ» στην Α1

Τελευταία νέα από την εφημερίδα