Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
03 11
«ΦΩΤ|Α» Ο ΝΩΕΜΒΡ|0Σ ΜΕ ΟΚΤΩ ΜΑΤΣ ΣΕ 24 ΜΕΡΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ κΑ· ΕΥΡΩΠΗ
Η ΑΘΛΗΤ||άΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΜΕ Σ|ΛΕΡ0ΓΡ0θ|Α
' “ΤΙ ΜΒ; Δ·ΪΞ..
'Αποκοῆὐψεις γιο όσο έγινον
Δ.έξω Μό το γήπεδο της Χρυσούποῆης
Ε!|¦ἔ!ἔἔἶἔἔΞ ῆ4%:9ἱ"ἰἑΞἱἔἐΣἑΜἡ
ηη ΜεΗ!»:τὶ;Μ1τΠΑε.Α
κΑτΑττΕΑ·Α ΟΠΑΑΩΝ ΑΡΗ Τ|Α
ΕΠ|θΕΣΗ ΑΠΟ <<Φ0ΥΣ|(ΩΤ0ΥΣ»
ΑΦ|ΕΡΩΜΑ ΣΤ|Σ ΑκΑΑΗΜ·ΕΣ
ΣΕΛ. 13-18
¦|"|'¦' 
·, . χ 2 ζ 'ο 8 η. `.¦;.Ι:£;;· .4 έ ,
“ £έ_·“ Α· Ξ· ΠΜ· `.“ ε ε = Μ κ πΑΑ·κΑΡ·Σ·Α 
έ >.__¦ὶΙΜῇ 'Εφ
> ΗΜ. ῆ:.<
, _ - ·- η '>"ΙΔ_
' ·' · . ο . ; ' ν `
- "'› η Ξ' ι
' Αν -¦.
< ' ν ὲ` 
·' ω Η 4! έ Ε"'κΡ^Τ"Σ"  
Σ ΜΜΜ@Μ π" "ΜΜΜ" Ϊ°Νεν- 
Σ ` ο ΔΑ ` “ | ΕΛΤ|Α ΤΑ κ0κΕ, Β0Σ|Α
πΑπΑΑοπονΑοΣ: «τΩΡΑ ΘΑ ΗΡΕΜΗΣονΜΕ» · ηΡοΕΑΡοΣ: «ΜΠΡΑΒο ΣΤΑ πΑιΑ·Α»
πΕτΑΜΕ
Γ|Α ΤΗΝ Α·ΑκΡ·ΣΗ
Μ' “Η 
ΑΛΕΞ|0Υ ΕΝΤ0Π|ΖΟΥΝ
ΑΜνΝτ·κο Η ΡοΒΑΗΜΑ ..
Ώ ' το ΒοΑΕ| ΠΑΟΚ ΣΤΗ ΓΑΛΛ|Α
ΣΕΛ.33-3θ
ΠΑ0¦ «ΤΕΛΟΣ» Ο ΑΝΑΣΤΑΣ|0Υ
ΞΑΝθΗ¦ ΑΝΤ|ΣΤΡΑΦΗ|(Ε το ΚΛ|ΜΑ
ΒΕΡ0|Α¦ ΠΡΩΤΑ Ο ΛΕΒΑΛΕ|Α|(0Σ
0 _ έχασαν μεγάλη ευκαιρία
. Ϊ ο ' ΣΧ Ήτον κρίμο κι όδικο ουτό που έγινε στο «Ποῆοτόκι», ι. _ίὅΪἶ .
_ ι ` ο ΠΑοκ προηγήθηκε 78-69, ισοφορίστηκε 87-87 κοι ΑΓΡ0"κοΣ' "0ΝΑΝΕ ΤΑ Μο"
_ Με Χ έχοσε στην πορότοση Μό τον ΟΣΦΠ.- Σοὐῆης: «Εμείς Ή
«κ°ν°ἔε @1 ΓΕ _ οξίζομε τη νίκη».- Υπέγροψε ο Σχορτσονίτης, “ [ΣΕ 
μ“°Ρ°°°με» 1 έρχετοι οὐριο κοι ποίζει στο Ρέθυμνο.- ΜΜΜ' ο ΚΑΦΕΣ
"ΜΡ"ΕΤΕ ΤΗΣ ΑΡΕΣ|(Ε|ΑΣ ΣΑΣ
_ ΣΕΠ Δ" _ ΑΜ η ΑΛΑ
ΕΠΣΜ¦ ΟΛΗ Η ΟΥΣ|Α ΤΩΝ ΕΡΑΣ|τεχΝ|κΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗτΡΑκΑ κΑ| ΣΑΜΑΡΑ πΑ“ρωοριεέἘὲΑ.Ω κΑ| Στο... “Με¦ο`

Τελευταία νέα από την εφημερίδα