Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Η ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡ|ΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ¦
το ΕΞΕΛ||'ΜΕΝΟ... ῦΡ5 Γ|Δ το ΤΑΜΕ|Ο“ 
τ··^·
¦ 4 ΜΑ '4
.ω ., 
 λΝΑΥΡ|·| ΝΥΧΤΑ
ι .μν7 Ον - · τ.4^
ω . η ο,
.··. · ·¦ὺΙ
τη κογλτογΡλτογ
οτ ποΔοτολιππητ
κλ|ητπΡοποΝΗτΗτ
ΜΜΕ' λποτηπτΡλ
ο γ ..
Στη" τ“.“
' θα λαούτααρε· μεθαύρτα
με τον Παναθηναϊκο στη Λεωφόρο.
απο τα ξημερώματα στην Ελλαδα
οι αύγεργύτε5 του
Π «Πολύ δύνατό5¦
πολύ αίγούροε.
πολύ φ·λ66οεοε»
τα σχολια μετα τη αύμφωνία
ΠΑΤΜΟΣ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΣΤΝ ΒΑΡΝΕΑΠΝΝ
: ' ”` Μ.:
- μ Έ 7 87 Π
ασ Ϊ ζ . η .
Α Α=. τι τ· ·~ `τ
|ἰ`ς η ` '
ατι-Μ Μπιλ τοΥ7ἔ
Ν ὁ Α ο ·> Ρ ”Ἡ έα
ύ  ΜΩΡΑ Δ “ “ “““ἶΡ
›- π `7ΐἶ`52/ Ν ΜΕΡΟΣ-ΙΜ
ἑ=ΥΠΝ0 __
ΣΤΟΙΧΗΜΑ η. έ Ξ
“ “·ι ρ":
ύ ο» “-ῳ`λΝν›ὶ
 ϊ _:_.¦,¦¦'ηὲ ν Η ¦ι_“¦ Ἡ] ολα,
, ' τ ¦· ν 'τη' ωτ:ίΜ' ο · < ν·=ῆῆΎ.' Ρ' =Μ“.¦“ Δ
” Με ΝλζΪζύηΜτπ τη τη"
ο Φ Ματς με ιδια|τεοοτητε5 στο Μιλανο - Ι