Πρωτοσέλιδο Espresso: Εγώ & η Άννυ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΙωΙΕ
9!μ!!'Μ'!Β| ||||
ΜΒΜ) ΜΕ
Η ΚΒΡ|ΤΣ|Λ :4
ΤΟΥ ΛΕΒΕΝΤ|·| 
Α ο Τ ο κ ίν η Το με έξι φοΤΤηΤές έΠεσε
οΤη θαλασσα.
Αν α ο ύ ρ θ η καν νεκροί οι
Τρεις. '8
ΑπὶοΤεοΤο Τραγωδὶο '
στο ΜΜΜ Πιο ΠοΤρο8
ΤΤ απάντησε γοαπΤὡς ο ΝΤ%ολόο (φίλος τοο πατἑοα-ΧάνΤμπαλ)
ο 7 »Ἡ ὴ . ΪΪ
_ _ _¦7 7 7 7 7 7 7 7 η ΠΑΝΙΔΑ!» Μ·“. η ω " Η η 777 7 _
7 7 7 7 7 7 γΠ·°1Ψ"“ η ' 7 7 7 7 7
τωεποΗ η , - Το ΚΚ 7ἶΪ_ “7
Χ :ὲ“ω“ι“Ρ κ Τ - -., , οι ωςω=“ :Ν
ΜΜΜ  -Α . Ι Μ “ Μ - “ η
ΒΡΩ" ¦ . γ ο: ° Δ“ Τ Ι
κ ΜωκΡ·"^ ΑΦΜ' 9 ““““ | Ι ` ' "' “"“"“· Μρηγ¦ ω ΜΜ"λ"° “Μιωωω¦ω ι “Τ 8
ΜΜΜ μ Μ ω · ' χ ω .Τ γ ν ο Μ ΜΜΜ ' η
ΜΗΝΗΜΑ €ΐΠ · ΑΜΠ" ·υ·ω"°ω ω: Ο ' | τ ΠΜ .ἶχ
ΜΑΜ· ΕΜΠ χ `ἩΜσΜω.ω η Προωω Το" ακρως πινω-φ, ΤΤ ΜΝ Ψ η ΠΥΡ" ωῶ7.,Π `
ιγΝΔΜΉ κ , Μο; ._ “Ι τη .φωτ 
'Η Μ" κ “ΜΜΜ Η. Μ°”ΜΜ ων 09* ὴμΜ°ς η ιοΜοΝν_οα κο. Μα ΜΜΜ" “Η ω Η απ: Τ οι σο" °π"Χ°:οο ω” εΜΜ _ πω .ΜΝ η ΜΜἩ η,
κ · . _ · Η η ~
Τ κ “511, “Μ _ κ· Αν · ΑνΠκρκΜ° Η η ΒΜἈἩκοο νο ΜΗΝΩΝ! Π`ωαηΤ“οΜ πούτσο Μ η" "ο Μ γ ω _ _ "η
"ΜΜ«. ΤωΜω “ω ΜΜΜ “Μακ Ψ “Μο “η .ΜΙ
Η! Μ' ων πωπω" “Μι Το; ΜΜΜ; η; , Ποπ η ¦ο“.¦ω α.ω ια ο Ι
ω· Τα· - ~ 3
<υ·κ Τ ω ι . Ν Τ
ΗΜ, Με· να 81ο η Παω.: _ ο ΠΜΣ" Με Πω! μ! ην Μη
¦.. “Μο . ἴ- ϊ“·“· - ΜΜΜ μ. “ς Μ ` "Μ ;
ΜΙΜ;ΨΜς ως -- γ κ ΤΜ! ΜΜΜ ΜΚ ...Μ Μπες Μ 1
Δω"|Μ:;ς "Μ, ω· ῖ·ιἩΜ ευκωνῆ;· Με “Μ Κω" '° ΜΜΜ ανω
κ ο _ ο ΤΠ Με' - ω
:::κ;“'ω “ΜΙΚ :ο ΔΕΠ! η π “4 κατωοΜ Μ Μ” Η
ομωτώ“'°" κ “ως ως. Με ΜΜΜ ό) Μ " ΜΜ·κσ “πω
“Μα ΔήΏἑωη |“ω-αΜ<- 'Μωωω:ΗἩ Σ .. “οΠ,[email protected]Μ ΚΜ' ρω ω
ΜΑΝΟ!” “ο ” 7 7 Τ - 94%· . Σ
η ¦γ“.“ἔ=κ:;ξη Τοσο “ο “ω πἈΜω,ῳμωΙ "ωἄωΜΜκ ω¦.,¦ζΜΜἩΩω" Σ: Τ
ο· ¦ ι Ρ . · μ
Ἐ:..Μ.) 'ΜΜΜ. ΜΜΜ Ξ; Δ “ων ου» μ “ω η που" ΜΜΜ “ο Ζινα" ο Τ "ω “Μος . ΜΜΜ ΜΜΜ οι Ποιο'
ΜΒ ' Μ Α 7 ' Σ . - . και Τ., η
"σ η" ““·¦ρ¦ω Σ:=ὡ¦ΜΜ Μ οωὡ::ὁ οσο-1015 ΜΜΜ ΜΙΜ"ΤΗΜ ΜΜ¦μ Τη!φμΜΜ ΜΜΜ :ο :πω Μ ω Συ· ΜΜΜ £Μ“Μ ω ο
,2 Αν!" _ , · Μ. Τ
ΤΜ ΤἙἘκ:%μω Μ -Μ £°Ε|Μς ε¦°¦"εΜΒς Ι Η ΜΜΜ, Το” , ω ΗΜ κι “ω Μ σωμα, δω" “Μ @Μισο ΜΜΜ ί ~
. Μονο
ως Τ ”ὁ Τ5705-1Μ5 ΜΜΜ ως η Μακ ΜΜΜ Μ~Μω ..Μ ω. ηωΜω Γ ΜΜΜ Τα ιη Μ 7 '
ο ° '
Μι · '
Τ ΤΕΜ ΜΜΜ Τ
ΜΜ°"_ 'μισώ ως αηΜΜ ω ΗΜ ο ΣΪΑΝ|ΣΛΑ|! ΜΜΜ. Π' ΜΟΝΟΝ ς ΜΒΜ ως Α 
η ών εγΜων . Σας ω8Μςωμε Το Δ ο" η ΝΤΙΜΜΤΜΑ ω Μπι στη ωωω Μ μηνα ω" ως Η! Ξκείνη; Δ,
¦ “που “ΠΜ _ ' Ι
~ ιε οννειΞω ων αν Τς εωΜω“< των"Ρ°°° Μ Ν : ΤΙΜ “Μ ω¦Μ 'ΜΗΤΡΓΝΑ ΣΛΑοπεοΑ ΜΜΜ.
ἡ ...ω Μ Μ..`.ωῖλι.
¦3.οο·1ω5 αν
ωστοσο
~ π αυτό Ξ
με” :ΔΔ
ώ γΜο“,1
4 Τε να ιζ, Ψ
ΜΜΜ η
Τοπ ο
Κ'Α4·
Με , Μακ
ο .. ΜεἱΙοΧοΜι
· Για Το μύηοή
κα! ΜΚ Του σΤην αδελφόΤηΤα Του
ΠανεπισΤημίου Της Οξφόρδης.'23
ΡΑΒΒΙΟΑ
ΤΡΑΝ|ΤοΠΛΑκΑκ| |ΤΑΛ|ΑΣ από
Το ΜΑΜ Μο 7
«ΜΤ8ϋοΦΙΖα»
Τον Μπορω
Η νέα ζωο
ΤΜ Μορἱνο8
Το1νΤικἱδοο
ΣΤα βόρεια ΠροόοΤ·α με
Τον σύνΤροφό Της Ανασασ·ο |'|ανΤελε6κη_ "8
Τόσο φϋ%νἀ. τόσο κοντά!
ΝΝΝ.ΓαΜἱωεοορ.9Τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • 5.000.000 ευρώ για την Ντιάνα!
  ΡΕΠΟΡΤΑΖ5.000.000 ευρώ για την Ντιάνα!Τετάρτη, Οκτώβριος 9, 2019 - 21:07 ❱❱ Δεν συζητήθηκε η αγωγή της οικογένειας κατά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για τη δολοφονία της 36χρονης μεσίτριας από αγγειοχ&e
 • Ούτε σε ταινία!
  ΡΕΠΟΡΤΑΖΟύτε σε ταινία!Τετάρτη, Οκτώβριος 9, 2019 - 21:00 ❱❱Φρικτό τέλος για οδηγό στην Ηλιούπολη, που καταπλακώθηκε από το φορτηγό του όταν λύθηκε το χειρόφρενο! Δεν χωράει ανθρώπινος νους το φρι&kap
 • «Κατσικώθηκαν»!
  ΡΕΠΟΡΤΑΖ«Κατσικώθηκαν»!Τετάρτη, Οκτώβριος 9, 2019 - 20:54 ❱❱ Με εξαφάνιση κινδυνεύει η χλωρίδα της Σαμοθράκης από 50.000 ημιάγριες γίδες που σαρώνουν στο διάβα τους ό,τι βρουν Τετράποδος... κίνδυνος μ&eps
 • Ο ευτυχισμένος χαζοπαππούς Αθερίδης ταΐζει τον εγγονό του με το μπιμπερό
  SHOWBIZΟ ευτυχισμένος χαζοπαππούς Αθερίδης ταΐζει τον εγγονό του με το μπιμπερόΤετάρτη, Οκτώβριος 9, 2019 - 20:50 ❱❱ Ο Θοδωρής Αθερίδης, που πρόσφατα έγινε παππούς, αφού η κόρη του Φωτεινή έφερε στον κό
 • Ανέμελη, παρά τις σκοτούρες στο «Πρωινό»
  TV GOSSIPΑνέμελη, παρά τις σκοτούρες στο «Πρωινό»Τετάρτη, Οκτώβριος 9, 2019 - 20:43 ❱❱ Μίνι, μπότες, κόκκινα νύχια και έτοιμη για φωτογράφιση! Η Φαίη Σκορδά συνεχίζει ανέμελη τη διαφήμιση ρούχων γνωστών brands μέσω Instagram, π&