Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ε νννννν.58πττεαοε|.9ι
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 20|5 Ι ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.057 ΤΜ" '|,30 Ο ΚΑθΗΝΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ'ΚΗ Ξ0ΗΝΞΗΜ ·
Η ) Ο ΦγΦ
ΚΕΡΔΗ Ο «ΝΑΝΟΣ»
κΛι Ο ΜΑΝΤΑΛΟΣ Δ __
ΜΕΞ?ἔἑἩἩ%ὶ%  Β:ΕΒέδΣἑἘἩΐΜΜἩ ιι0ιιιι-ΕιιιΔι
:ιππιΜ“°“ ΤΗ
ΗΕΠ'ΣΤΡΟΦΗ “ ` “ `
Τον ΑΡΧΗΓΟΥ
' Χαμόγελα για τον Μανιότπ
που έπαιξε για 70' ' Πιο ετοιμα. ο
ερνόνι. θέλει ακόμα όαιιλειό ο |ντέγε.
τα σομπερόσματα από το χθεσινό 0·0
με τον Αστέρα στοα Ρεντπ ' Χωρί5
Ρόμπα στο καραϊσκόκπ π Μπόγερν
τι* @
ΣΤΟΝ ΕΣιΕΝ
' Φιλικό με τον Πανελευσινιακό
(6μ.μ.) για ταν Γκανέζο ' κΕπἱθεαπ»
Φερέιρα στον 0λσμπισκό
εχει κΛι ΑΛΛΟΝ
' ο Αρνεσεν σώνει στόπερ και οι
Σέρβοι γρόφοιιν για τον Σλόμπονταν
ΡαῖκσΒιτ5 ' Να προλόβει το ντέρμπι
με ταν Αεκ ο στόκοε του Μπερμπότοφ
Μια· 6)
ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΜΕ ΟΠΑΠ
· 0 οργανισμόε αόεπσε
τον προσοσρό κατό ι εκατ..
π οποία εγινε δεκτό ' «Αγκόθι»
π αποκλειστικότπτο¦ όπου διαφωνούν
ολυμπιακό5. ΠΑΟΚ Βέροια
τι· @
«Π|Ο ΔΥΣΚΟΛΟ
ΑΠΟ Το ΠΕκιΝΟ»
Η Νικόλ κυριοκοπωλοα μιλόει
στο «όσοι» για το διαμόντι στα Ζιιρίκπ
και εταιμόζεται για πε δισκοπέε Με