Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: 12 σημάδια για την "ημέρα που θα αλλάξει τον κόσμο"!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
29ΑΥΓΟΥΣΤΟγ
35ο ΠΟΣ
ΔΡ.ΦΥΛΛΟΥ
(Ι0358)3788
ιιΜιιιεγΡΩ
;'·.ηω “Ἀ α · Γ .|' `
 ' “ ι' ` "Μ ΤΑ ΜΥΣΤ'ΚΔ
ν Η "
.φ Α' /τ|`
.ν| _ , ο'. . Υ[_` ;` Ἐκ ' ΠΔ·¦·7 - #¦ ή ` Ρ _ `
ὁ' κ 7~|Α|: ϊ _ '* '[Ἐ4¦Ξ Γ]Ξ!ι'|()|`ΓΤἙ'(||Σ:
κ β ·  / ι  "Χ |
· Η( Λ ι
.τω ι.__. _ ι. . ”°=
` . , η ϊ.. 7, ὁ έ ϊ.: ·
 ' -: ;ἶ.-'·· ε
. Ο -.ρ 'Σ τ '
> ΑΙ·
_ . · '0 .
. Η” Σ ζ ·.
μ Ό . · ιις'·· ι ' Ο
β· · ε ..
·` _π· ι
Ο Σεπιεμβριος
|| πιο 20%,
η Ορθοδοξία
| και ο Ποιιιιν
ΠροετοιμοοΤείτε με Προμήθειες γιατί Πλησιάζει χρηματιοΤηριοκό κροχ"!