Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Πρόβα Τσίπρα για αντιπολίτευση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εμέ Δ Μ
 γαρ/7 ΓΙΑ ή Ο 
Η ιι ΜΜΕ»
ΤΡΥΓ0Σ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΩΝ ολΡιΤΔι .
00ΝΤΡ0ι5
ὲ>ΠΠ Ε|Δ|ΚΠ ΕΝΘΕΤΟ
,3_.κΑ
δ η,.ΜυΜ
£ Ω "
Πέμήτή 27 Αυγουστου 20] 5 - Αριθμός φυλλσυ 1684 - νννννν.ε-τνροε.εσΜ
ἶιΠ_ρ/;χἶιῇεπ:χ κῆΝ ©ιῖ τ Γ γή 
ιι-Ομε1ηι 'ι 1 Νε ηη:  Μμμμ»
 Κ_`χ:/ :1 ε] ":/' ί_/ (μ 11 χτα¦_¦!ἐ!:έ;]
Μειωσα οι το ΔιιΜοψιιΦιΣΜΑ 
ΕΕ|ΕΒἩἐἄἩΜἔΜ ΥΠΕΡΗΦΛΝ0Σ οι το Μανιάκι τα
ΠΡΟΒΑ .
ΤΣΙΠΡΑ μ
             ΜΜΜ  σε Η ΜΜΕ εινΡ@ικιΡιιΡιΜ
 ΧΡ εε 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα