Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ῖίΠ Ιων-ΜΜΜ ΠΝ Ι.
` ΜΕΓΛΛμ·@ΛΔ|Λ Στο οΑκΑ .'σοάῦγ ζ ~
ΚΜ ΛΠρθἑΒ;Η ΠΑ ΤΗΝ ΩΜΡ   ,
ΒοΠθΠσε Πολυ γκι να βάλε'
Π άΕνωσΠ» τον Πλάτσν|ά
στΠν ΠεριοχΠ ο ΤΖ|ΜΠΟΥΡ,
αλλά Πτον κο· ο μεγάλοε άτυχο8
. τΠ8 χθεο|νΠ5 βρο6ιά8, αφου
σΠοχὡρΠσε με θλάσΠ στο 52'
"ΜΜΜ σου στις
Πρσῶ·υΜσ· Πο ΜΜΜ·
πάρτε" ΜΜΜ... 
Γράφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ. 32 Ι η.
'ουσ εγινα
οπως ΜΒΜ
 ` Γράφε|οΤΑΣΟΣΤΣΛΤΛΛΗΣ Σελ-32
ΧορτοκΠ 23 Αυγ οοοο ου 20' 5 / Φυλλο 967 (2167! / ε Ί 30
'Ανοιξε το σκορ
ο «χορευτΠ8»
ΒΑΡΓΚΛΣ,
Που Πάρε Πάνω
του τΠν ΑΕΚ στο
Πρώτο Πμίχρονο
"Π ,¦| =¦ .δὶΠ| @ΜΔ ἙἩΕ. ἔἩ Β
ενά οσων· ·τ!σ·!ρυεἑσ νεο
ο ΜΑΜ · «'υΞνὅῦσεἴ τΠν σρΙστερά
Μωρά ο ΜΜΜ!
Γ|ΟΧΑΝΣΟΝ
οΠο... άλλο ΠλάνΠτΠ
κο' οΠροσΠέλάστο
δίδυμο στο κέντρο
με τον εξο|ρετ|κο
Σ|Μ0ΕΣ