Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
Σελίδα 9

Παράταση στις αιτήσεις για το επισιτιστικό πρόγραµµα

Σελ. 4

1 8

ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

“Καυτή πατάτα” το κέντρο του Ηρακλείου Αττικής
ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ
ÔÏÐÉÊÇÓ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ

www.xtypos.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ 1.8.2015
ΕΤΟΣ 20ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 913
ΤΙΜΗ: 1,00* ευρώ

280 προσλήψεις
συµβασιούχων στη ∆ΕΗ
∆είτε ποιες θέσεις ανοίγουν και µέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις. Προκηρύξεις σε ΚΕΘΕΑ και Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Σελίδα 17

Μαθηµατικός τύπος κρίνει την ένταξη του παιδιού στο πρόγραµµα

Με το βλέµµα
στους άπορους
Τι προβλέπει το πρόγραµµα
στήριξης στο οποίο συµµετέχουν οι ∆ήµοι ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνας, Χαλανδρίου, Νέας Ιωνίας και Ηρακλείου Αττικής. Πόσοι θα ωφεληθούν.
Ποιο το χρονοδιάγραµµα.

Ουρές ...και στους
παιδικούς σταθµούς
• Στην τελική ευθεία µπαίνει το περιζήτητο
πρόγραµµα επιδότησης τροφείων σε δηµοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς,
µε κονδύλια του ΕΣΠΑ, καθώς ξεκινούν οι
αιτήσεις.
ΠΛHΡΗΣ Ο∆ΗΓOΣ για το πρόγραµµα: Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν και ποιες κατηγορίες εξαιρούνται. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, αλλά και οι προθεσµίες για
την κατάθεση των αιτήσεων.
• Πως επιλέγονται οι δικαιούχοι. Ποιος είναι ο τρόπος µοριοδότησης των αιτούµενων. Υπολογίστε τα µόρια που σας αναλογούν. Πότε βγαίνουν τα αποτελέσµατα.

Σελίδα 15

ΣΕΛΙ∆ΕΣ 6-7

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΑΙ∆ΙΑ ΕΚΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ

Η ΜΑΓ∆Α ΚΕΠΕΣΙ∆ΟΥ
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ
ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΤΥΠΟ

Ατρόµητη
στο γήπεδο
και στη ...ζωή

Η νεαρή τερµατοφύλακαςαποκάλυψη του Οµίλου
Φιλάθλων Νέας Ιωνίας (ΟΦΝΙ)
αποδεικνύει γιατί δεν είναι µια
συνηθισµένη 18χρονη.

Σελίδα 28

Ερχεται κλάµα για το
ψαλίδι στις συντάξεις
Από τον επόµενο µήνα εφαρµόζονται οι αυξήσεις στις εισφορές. Πόσο µειώνονται 2,5 εκατοµµύρια κύριες και επικουρικές συντάξεις. ∆ιαβάστε παραδείγµατα.

Σελίδα 5