Πρωτοσέλιδο Έθνος: Διαζύγιο σε δόσεις στον Σύριζα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3Ι ισνΛιον Με
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ΙΟΙ36
Ι.3Ο€
ΧΡΗΜΛΣΠΟΡ
Σουηέρ
κέρδη οτιό
το μοτ5 του
Σουηέρ Και
Ι›Ι5·Ι8
ι Ι Η ΛΕΣΧΗ ΜΗΝ Η 'νἶ“Ιἰ1 τ '·: ".:κΙ':ΜἱΎ ..οι
, . , .;;
· Ω· .
ιι<Ξ'›:Μ^ΝΗ¦ Μ' 
" 1 Η ΜΗ  ιι 1:'Ξ|!Μἰῖ;Νὶ| ΙΜ 'Ξ ΜΜΜ. Η ι|`|λι|ἴΜ=Ξ Η Η !!|ΝΜἩΗΕ Η Η ΜΜΜ Μ ἰ|ἔἱ|¦Π|ΗἔΜ Η ΜΙ, 'ΜΜΜ
θΡ|ΑΜΒΟ| ΠΑ ΠΑοκ ΚΑΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟ
ΕΠίδέιξη δυνομΠΞ
στην... Ευρωζώνη
κΑθνΣτΕΡογΝ ΤΑ ΕΡΓΑ
Ερχεται διίσκολοε
χειμώνα5 για
την Αμφίπολη
Απροστάτευτο ακόμη το μεγαλο
μνημείο. 26
ΜΑΕΑΥ5ίΑ Α|ΡΜΝΕ5
ΜΒΝΕ ΤΠ ΜΙΝΙΜΟ
. Η" ΜΑΝΤΩ ΜΜΪΚ ·
ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ
Με μικροτσίπ
ο ηόλεμοε στα
λαθραία τσιγαρα
Παν. Νικολούδη5: Το νέα συστημα θα
αηοδώσει καρηοόε σε 6 μηνε5. Τ
ΝικΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ · ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο κΑι Ο' ΜγΣτικΕΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ
Δ|ΑΖΥ|'|0
σε δόσει5 στον ΣΥΡΙΖΑ
"Ιστορικα Η κυβέρνηση  ·
μένει η :Πέφτει από τουσ έ
βοιτΜητω “Με Αριστερα8
Ααφαζόνηε= Δεν
έχουμε δημοκρατία.
έχουμε δικτατορία
του ευρώ
Δραγασάκηε=
Εχουμε κόμματα
. μέσα στο κόμμα. ό.τι
σηείραμε θερίζουμε
Ε ΔΙΑΖΥΓΙΟ αλλά σε δόσει8 οδηγείται ο
ΣΥΡΙΖΑ μετά τη χθεσινή αναμέτρηση στην
Κενιρικη ΕπιτροΠη. ότιου ο Αλ. ΤσίΠρα8 κέρδισε τον Πρώτο γυρο για τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου τον Σεπτέμβριο. 3·5
τγρι7Δ
Μ ι Μη ΜΝ ΜΝ Με!! ῖ:ι!ΜῖΙ¦ΝΜΜ¦ ΠΜ" ΜΙ! ΜΜΕ ΜΝΗΜΗ"ΜΝίἰΗΡΜ ΜΝ' Η" ί!Μἔἰ“Μ ΙΜ! ...ι11Μιιειιι·ιιΗ ΗΕΜ|ΜΜΜ ιιΗί*ίίξΜ“ι!'.ΙΜ:”|¦'ωΜ;Μ'ω'· Η 'υγ .τι ι Η
* |Μ|ΉΕΤΕ|< '